Strækningen hvor kanstenssænkningen vil ske

Eksisterende kantsten i begge sider af Skovvangen i Kolding på strækning mellem HANSENBERG og første lyskryds ved Storcenter sænkes.

Anlægsperioden er fra 2. juli til 9. august 2018.

Baggrunden er, at ambulancefolk fra Kolding Sygehus har givet udtryk for, at der er begrænset fremkommelighed på strækningen for ambulancer til og fra sygehuset.
Ved sænkning af kantsten og omlægning af den eksisterende vejsiderabat til kørebart areal vil biltrafikken have mulighed for at trække til side for at lade udrykningskøretøjerne passere.

Artiklen er publiceret 21. juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey