En støjskærm skal dæmpe støjen fra motorvejstrafikken for de berørte borgere i den nordvestlige del af Bramdrupdam.

Borgerne i den nordvestlige del af Bramdrupdam, som føler sig generet af støj fra motorvejen, kan glæde sig over, at den planlagte støjskærm nu for alvor begynder at tage form.

Der opføres en støjskærm over en samlet strækning på cirka 2.000 meter på den sydlige side af Sønderjyske Motorvej. Støjskærmen vil være seks meter høj på nær en kortere strækning med en højde på fire meter.

Støjskærmen ventes at stå klar inden udgangen af 2018. Projektet vil koste ca. 47 mio. kr., hvoraf Kolding Kommune bidrager med 20 mio. kr.

Du kan læse mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside - Støjskærm ved Bramdrupdam.

Artiklen er publiceret 25. januar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey