Kombinationen af tung lerjord og store mængder nedbør er en dårlig kombination, som forsinker færdiggørelsen af den nye cykelsti mellem Taps og Vonsild. I slutningen af marts ventes stien at være klar til de tohjulede trafikanter.

Den nye cykelsti mellem Taps og Vonsild bliver forsinket og ventes først færdig i slutningen af marts måned. Lerjorden i området har ikke kunnet opsuge de store mængder nedbør, som er faldet gennem de seneste mange måneder.

 

”Vi har haft en del udfordringer med cykelstien mellem Taps og Vonsild. Vi kunne godt have gamblet og færdiggjort strækningen nu, men vi har vurderet, at risikoen for et dårligt resultat er for stor. Derfor venter vi med asfaltarbejdet til marts, hvor en større del af nedbørsvandet er løbet væk, og hvor højere temperaturer vil gøre det lettere at asfaltere,” forklarer trafikchef Martin Pape, Kolding Kommune.

Jorden på strækningen mellem Taps og Vonsild er tung lerjord, som har haft svært ved at opsuge den megen nedbør. Det resulterede allerede i efteråret i udsættelser, hvor antallet af de såkaldte vejrligsdage, som entreprenøren kan påberåbe sig, når vejret driller urimeligt, var støt stigende på grund af nedbør.

DMI oplyser, at 2017 var det 10. vådeste år, siden de landsdækkende nedbørsmålinger blev indledt i 1874. Det har skabt udfordringer for landmændene med vand på markerne, men i høj grad også for entreprenørerne.

Men hvorfor har det været muligt at færdiggøre den nye cykelsti Vester Nebel-Dybvadbro, når stien mellem Taps og Vonsild trækker ud?

”Det kan måske godt undre, men man skal huske, at jordbundsforholdene de to steder er vidt forskellige. Cykelstien i den nordlige del af kommunen er anlagt på sandet jord, hvor nedbøren lettere har kunnet løbe væk, hvorimod strækningen mellem Taps og Vonsild er tung lerjord. Det giver forskellige arbejdsvilkår. Forsinkelsen er selvfølgelig ærgerlig, men jeg kan forsikre, at vi har fuld fokus på at blive færdig så hurtigt som muligt, men kvaliteten af nye cykelsti skal selvfølgelig være i orden,” forklarer Martin Pape.

Mellem Christiansfeld og Taps er der allerede en cykelsti, mens cyklisterne på den trafikerede hovedvej mellem Taps og Vonsild hidtil har været henvist til en smal kantbane. Strækningen Taps-Vonsild er sidste del af en ny supercykelsti, som vil binde Christiansfeld og Kolding bedre sammen og gøre det attraktivt for flere cyklister at pendle mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding.

 

Artiklen er publiceret 15. februar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey