Kolding Kommune afholder åstedsforretning i forbindelse med ekspropriation til krydsombygning ved Højvangen/ Petersmindevej og Højvangen/ Korsvej. Åstedsforretningen afholdes:

Tirsdag d. 11. juni 2019
på p-pladsen ved ejendommen Kokbjerg 31, 6000 Kolding.
Kl. 14:30

Kolding Kommune ønsker at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden i krydsene Højvangen/Petersmindevej og Højvangen/ Korsvej, grundet flere ulykker i området og problemer med den offentlige trafik.

I forbindelse med krydsombygningen ved Højvangen/ Petersmindevej og Højvangen/ Korsvej samles de to kryds i ét 4-benet signalregulerende kryds med svingbaner. Krydsombygningen skal forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Anlægget vurderes som helhed at kunne medvirke til dette.

Den berørte ejendom besigtiges under åstedsforretningen, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises ejer og eventuelle brugere. Under åstedsforretningen kan der endvidere fremsættes bemærkninger, forslag og indsigelser m.v. til projektet.

Ekspropriationsplan med arealfortegnelse m.m. er fremlagt til gennemsyn hos Kolding kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding fra den 14. maj 2019. Åbningstid er mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 10-16.30 og fredag kl. 10-14.

Direkte berørt ejer af ejendommen, hvor anlægget påtænkes, er indvarslet personligt via e-Boks. Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver anden, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey