Studiebypuljen skal medvirke til at gøre Kolding til en mere attraktiv uddannelsesby.

Enhver har mulighed for at søge tilskud til studenterarrangementer og -projekter.

Studiebypuljens formål

Studiebypuljen skal medvirke til at styrke det brede samarbejde om at gøre Kolding til en stadig mere attraktiv studie- og uddannelsesby.
Puljens formål er at opmuntre til og støtte et levende og aktivt studiemiljø i Kolding Kommune, samt at bidrage til at løfte en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, trivsel og uddannelse.

Puljens støtter følgende fokusområder:

 • Sport
 • Kultur (koncerter, udstillinger, workshops, foredrag, forestillinger)
 • Faglige arrangementer
 • Sociale arrangementer
 • Mødesteder og rammer til fælleskabende aktiviteter

Hvem kan søge støtte?

Alle med gode ideer til projekter eller arrangementer målrettet studerende på videregående uddannelser kan søge om støtte fra puljen – herunder foreninger, interessegrupper, enkeltpersoner, institutioner og virksomheder.
Når videregående uddannelsesinstitutioner eller studerende herfra søger støtte, er det en forudsætning, at mindst to uddannelsesinstitutioner og/eller studerende fra to forskellige uddannelsesinstitutioner søger støtte sammen til formålet.

Hvad kan der søges støtte til?

Tilskud/underskudsgaranti gives til arrangementer og initiativer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte. Følgende forhold vil blive vurderet i forbindelse med ansøgningerne:

 • Der lægges positivt vægt på at aktiviteter bliver skabt i et samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner.
 • Der skal være offentlig adgang for studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner til arrangementer, og der kan opkræves entre.
 • Arrangementer skal foregå i Kolding Kommune.
 • Arrangementer skal være annonceret offentligt.
 • Studiebypuljen kan søges sammen med midler fra andre puljer, fonde, sponsorer mv.


Der kan ikke søges støtte til:

Som hovedregel ydes der ikke tilskud/ underskudsgaranti til følgende typer af udgifter:

 • Aflønning af arrangører af aktiviteten.
 • Markedsføring medmindre det er en del af projektet og kommercielle aktiviteter.
 • Repræsentative udgifter som f.eks. mad, drikkevarer m.v., medmindre der er tale om kontraktbundne udgifter.

Som hovedregel ydes der ikke tilskud/ underskudsgaranti til følgende typer af aktiviteter:

 • Byfester, tivoli m.v., hvor studerende som målgruppe ikke er tydelig.
 • Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt.
 • Foredragsvirksomhed, hvor emnet ikke relaterer sig til et af de opstillede formål.
 • Private aktiviteter.
 • Aktiviteter med velgørende formål.
 • Aktiviteter med religiøse formål.
 • Aktiviteter med politiske formål.

To typer af uddelinger fra Studiebypuljen

Der findes to typer af uddeling, en Kvartals-uddeling med fire faste frister samt en Kvik-uddeling, hvor der er mulighed for at søge midler til mindre projekter.
Ansøgninger til begge puljer gennemgås i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i samarbejde med studiebykoordinatoren. Der gælder samme kriterier og ansøgningsform for begge typer af uddelinger.

Du finder ansøgningsformularer på Studiebykoldings hjemmeside:  https://studiebykolding.dk/pulje

Artiklen er publiceret 17. januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey