Masterne, som fjernes natten mellem mandag og tirsdag, står på den østlige del af Strandvejen op imod Lyshøj Allé i Kolding.

Natten mellem mandag og tirsdag i uge 6 fjernes 16 gamle master til gadelys fra den østlige del af Strandvejen i Kolding. I den forbindelse vil der være folk, som arbejder langs vejen, og materiel med blink.

De pågældende master er ikke længere i brug og skal derfor fjernes.

Masterne står tæt på jernbanesporet. Af sikkerhedsmæssige grunde og for at forebygge uheld bliver der slukket for kørestrøm og lukket for togtrafikken, mens masterne fjernes.

Ved at gennemføre arbejdet om natten minimeres generne for togtrafikken.

Artiklen er publiceret 01. februar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey