Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • etablering af et midlertidigt arbejdsareal ifm. Baltic Pipe Gasprojekt på Stenderup Hage på ejendommen matr.nr. 40a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup beliggende Gl. Ålbovej 31, Sdr. Stenderup By som ansøgt. (offentliggjord den 18.11.2019)

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey