Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Luftfoto over Koldings havneområder.

Faktaboks
Den politiske visionsaftale om udviklingen af Koldings havneområder skal binde havn, fjord og natur sammen med bymidten og omdanne Koldings havneområder til nye blandede byfunktioner - herunder boliger, erhverv, transport, havn, kultur, offentlige formål, rekreation, infrastruktur m.m.

Over tid skal der skabes en ny bydel, der kan spille sammen med den omkringliggende by – både miljømæssigt, visuelt og funktionelt. Det skal samtidig sikres, at udviklingen af området sker på et bæredygtigt grundlag og under hensyn til havnens drift i udviklingsperioden.

Byrådet har som bekendt indgået en politisk visionsaftale om en langsigtet udvikling og omdannelse af Kolding Havn. Hvis du løbende vil opdateres om, hvad der foregår i projektet, kan du nu tilmelde dig et nyhedsbrev om udviklingen af Koldings havneområder.

”Væsentlige nyheder sendes selvfølgelig ud med det samme, men ellers satser vi på at samle artikler til et lidt mere fyldigt nyhedsbrev cirka fire gange om året, hvor vi samler op på, hvad der foregår, og hvad de næste skridt vil være,” forklarer projektleder Lene Marcussen, Kolding Kommune.

Alle kan tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev på www.kolding.dk/havneudvikling. På denne temaside kan du også læse mere om det ambitiøse projekt. Se f.eks. procesplanen, som skitserer, hvordan udviklingen af havneområder kommer til at strække sig over mange år. De første faser, som omfatter foreløbige undersøgelser og vurderinger, ventes først afsluttet i 2022. Først herefter går man i gang med at udarbejde en fysisk udviklingsplan for havneområderne.

”I udarbejdelsen af procesplanen er der hentet inspiration fra andre store havneomdannelsesprojekter i Danmark. Erfaringerne viser, at der er tale om meget komplekse processer, der kræver et grundigt forarbejde og et tæt samarbejde parterne imellem,” siger Lene Marcussen.

På temasiden kan du også se byrådets vision for havneområderne samt den overordnede organisation for det store projekt.

Artiklen er publiceret 13. november 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey