Som lægdommer kan du være med til at dømme i retssager ved Retten i Kolding sammen med de juridiske dommere.

Kunne du tænke dig at blive lægdommer og være med til at dømme i retssager sammen med de juridiske dommere? Frem til 8. februar 2019 kan du søge om at blive optaget på den liste, hvorfra By- og Landsretten udvælger nævninge og domsmænd til konkrete retssager. Specielt unge under 30 år samt danskere med anden etnisk baggrund opfordres til at søge for at sikre en bred sammensætning af panelet af lægdommere.

I alt skal der bruges 300 borgere til den såkaldte grundliste i Kolding Kommune i den kommende periode, som strækker sig fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

For at komme i betragtning som lægdommer skal du være dansk statsborger, have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog og være bosat her i kommunen. Derudover skal du være mindst 18 år gammel, og du må ikke være fyldt 80 år ved udgangen af 2023.

De 300 borgere skal samlet set udgøre et alsidigt og repræsentativt udsnit af befolkningen her i kommunen. Det vil sige, at grundlisten skal være bredt sammensat med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelige, uddannelse og beskæftigelse. Hidtil har det knebet med at skaffe lægdommere under 30 år og danskere med anden etnisk baggrund. Derfor opfordres disse grupper til også at søge.

Din ansøgning bliver behandlet af Kolding Kommunes grundlisteudvalg, som er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. Hvis du bliver optaget på listen, får du besked i begyndelsen af april. Herefter indgår du i den pulje, som retten trækker lod blandt, når der skal findes nævninge og domsmænd til konkrete retssager.

I gennemsnit bliver lægdommere indkaldt til at dømme i retssager fire gange om året. Du bliver aflønnet med 1.100 kr. for hver dag, du møder i retten.

Søg om at blive lægdommer

På domstol.dk kan du læse mere om, hvad det indebærer at være lægdommer - se tema.

Artiklen er publiceret 22. januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey