Hvis du modtager ydelser fra kommunen og ønsker at holde ferie er der nogle ting du altid skal huske:

  • Du skal altid kontakte Jobcentret inden du holder ferie, så din rådgiver kan tage stilling til om du har ret til at holde ferie
  • Hvis du ønsker at rejse på ferie i udlandet, bør du drøfte med din rådgiver om du er berettiget til at beholde din ydelse under ophold udenfor Danmark
  • Hvis du modtager integrationsydelse er du ikke berettiget til ferie og du må ikke rejse ud af landet
  • Hvis du har feriepenge til gode, skal du give besked til Jobcentret, når du får dem udbetalt

 

Artiklen er publiceret 26. juni 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey