Relevante organisationer og foreninger kan frem til 19. februar 2018 indstille medlemmer til et lokalt naturråd i Trekantkommunerne.

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kort over naturrelaterede udpegninger. Formålet er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt at være et værktøj for planlægning til mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne. Trekantkommunerne har allerede udpeget et Grønt Danmarkskort i den fælles kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet. Det kommende naturrådsarbejde vil derfor tage afsæt i denne udpegning.

Vejle og Kolding Kommune varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Trekantkommunerne, der omfatter: Vejen, Billund, Haderslev, Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding.

Organisationer og foreninger opfordres til at indstille medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. Følgende organisationer kan indstille medlemmer, jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager rekreative interesser, og 
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd skal være indstillet senest den 19. februar 2018. Indstillingen af medlemmer sker ved at sende organisationens navn, navn på medlem/suppleant, adresse, e-mail og telefonnummer til:

Kolding Kommune,
By- og Udviklingsforvaltningen,
Nytorv 11,
6000 Kolding

Eller på mail til: bfchefsekretariatet@kolding.dk

Vejle og Kolding Kommune, som varetager sekretariatet, træffer herefter i samråd med de øvrige kommuner i Trekantområdet afgørelse om hvilke af de indstillede medlemmer, der skal indgå i naturrådet. Rådet skal have ligelig repræsentation af henholdsvis erhvervsinteresser og natur-, miljø- og friluftsinteresser samt leve op til krav om kønsmæssig ligestilling. Der kan i alt udpeges op til 20 medlemmer.

Naturrådets medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på Trekantkommunernes hjemmesider. Det lokale naturråd for Trekantområdet vil være oprettet senest den 1. marts 2018 og dets arbejde skal være afsluttet senest den 15. juli 2018.

Yderligere informationer eller svar på spørgsmål kan fås hos Vejle Kommune: Marianne Bjerre 76 81 22 46, marbj@vejle.dk, eller Kolding Kommune: Inger Birkebæk Madsen, 79 79 74 50, inbm@kolding.dk

Artiklen er publiceret 17. Januar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey