Rundkørsel på Koldingvej, og en ny vej fra rundkørslen til Sortebjergvej

Kolding Kommune har besluttet at anlægge en rundkørsel på Koldingvej, samt en ny vej fra rundkørslen til Sortebjergvej

Kolding Kommune har besluttet – jf. vejlovens § 15 - at anlægge en rundkørsel på Koldingvej, samt en ny vej fra rundkørslen til Sortebjergvej. Det pågældende vejanlæg er vist med rødt på kortet.

Med udgangspunkt i etablering af rundkørslen har Kolding Kommune besluttet – jf. vejlovens § 15 – at nedlægge en del af den offentlige vej Sortebjergvej efter reglerne i kapitel 11 i lov om offentlige veje. Det pågældende vejareal er vist med blåt på kortet.

Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Koldingvej føres syd om rundkørslen, som vist med grønt på kortet nedenfor.

Kolding Kommune agter at nedlægge arealet som vejareal og lade arealet henligge som rabatarealer.

Den nye vej fra rundkørslen til Sortebjergvej overskrider på en kort del af strækningen lokalplan 1115-11’s afgrænsning mod syd mod de grønne arealer ved Granitvænget. Det betyder, at anlægget af vejen kræver en dispensation fra den gældende lokalplan 1115-01 for Granitvænget.

Anlægget af vejen som vist på kortet nedenfor forudsætter derfor, at der opnås en dispensation fra lokalplan 1115-01.

Dispensationsansøgningen fra lokalplan 1115-01 er under behandling i Kolding Kommunes byggesagsafdeling.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan rettes til Kolding Kommune, Trafikafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding, e-mail: trafik@kolding.dk inden d. 30. juni 2017.

Artiklen er publiceret 04. maj 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey