Hvert år ajourfører Kolding Kommune en liste over offentlige veje, stier og parkeringspladser samt en liste over private fællesveje.

Se vejfortegnelserne
Hvis du har bemærkninger til vejfortegnelserne, kan du sende dem til By- og Udviklingsforvaltningen, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller pr. mail til trafik@kolding.dk senest den 1. marts 2018.
Vejfortegnelserne er også fremlagte i By- og Udviklingsforvaltningen frem til 1. marts, hvis du foretrækker at kikke listerne igennem på papir.

Artiklen er publiceret 31. Januar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey