17. november 2019
Genbrugskongen A/S åbner genbrugsbutik på Kolding Nord Genbrugsplads. Det betyder flere arbejdspladser for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og mere genbrug til hele familien.

15. november 2019
Tal viser, at folkeskoleelever i Kolding Kommune klarer sig bedre, end hvad man kunne forvente.

15. november 2019
Fra mandag 18. november og frem til 18. december afholder Ungdomsskolen Kolding fyrværkeridemonstration rundt omkring på kommunens folkeskoler.

13. november 2019
På udvalgte dage omkring jul bliver det igen i år muligt at parkere bilen på de kommunale betalingspladser i Kolding midtby uden at skulle have pungen frem.

13. november 2019
Byrådet har som bekendt indgået en politisk visionsaftale om en langsigtet udvikling og omdannelse af Kolding Havn. Hvis du løbende vil opdateres om, hvad der foregår i projektet, kan du nu tilmelde dig et nyhedsbrev om udviklingen af Koldings havneområder.

12. november 2019
Som en konsekvens af Kolding Kommunes stramme budget for 2020, er der nedlagt 141 stillinger. De 141 stillinger fordeler sig mellem medarbejdere, der er varslet afsked og ledige stillinger, der ikke bliver genbesat.

12. november 2019
Schou Company A/S er blevet fast forankret i Kolding, efter virksomheden har købt yderligere jord omkring sit hovedsæde på Nordager. Samtidig har Schou Company A/S overtaget bygningen på Nordager 31, så der ikke længere er tale om lejede lokaler.

12. november 2019
Koldingbogen udkommer for 49. gang og er en visuel rejse gennem vores helt nære lokalhistorie. Med temaet samlingssteder sætter bogen i år fokus på det, der samler os – både før og nu. Ikke blot som idé eller sag, men også som et helt konkret fysisk sted.

11. november 2019
Onsdag den 20. november lukkes Borchs Gård i Kolding midtby for færdsel og parkering i tidsrummet kl. 06-18, når parkeringspladsens brostensbelægning skal renoveres. Borgere, som har parkeret i Borchs Gård natten til den 20., bedes fjerne deres bil senest kl. 08 onsdag morgen.

07. november 2019
I disse dage graves der ud til det nye oplevelsescenter på Skamling, og da størstedelen af bygningen skal ligge inde i Skamlingsbanken, skal der flyttes meget jord.

04. november 2019
Samarbejdet FabLab@SCHOOLdk mellem Vejle, Kolding, Middelfart og Silkeborg kommuner har modtaget 22 mio. kr. som støtte til folkeskoleindsatsen ”Teknologiforståelse gennem design og fabrikation” fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Mindst 13.500 elever vil få glæde af indsatsen i perioden 2020-24.

01. november 2019
Der har været stor interesse for de nye byggegrunde i udstykningen Sønderkobbel. Allerede nu er seks af grundene solgt.

01. november 2019
Hvis du er 67 år eller derover, kan du nu forny eller bestille dit +67 buskort.

28. oktober 2019
Organisationer, foreninger og kirker i Kolding Kommune er gået sammen om at lave ét fælles ansøgningsskema til julehjælp, så det bliver lettere og mere overskueligt at søge julehjælp.

24. oktober 2019
Når Kolding Kommune de kommende uger sender fejemaskinerne ud for at feje og vaske de kommunale veje og cykelstier, så handler det i høj grad om at forebygge oversvømmelse og vand på vejene.

09. oktober 2019
Alle borgere i Kolding får nu mulighed for at komme ensomheden til livs. Kolding Kommune stiller en platform til rådighed, der skal gøre det nemmere at få bugt med følelsen af at være alene.

03. oktober 2019
Det står nu klart, at Kære Pleje og Svane Pleje fortsætter efter 1. februar 2020.

01. oktober 2019
Kystdirektoratet har sagt god for, at planlægningsarbejdet for Marina City kan fortsætte. Herefter kan planer og miljørapport behandles politisk med henblik på at blive sendt i høring. Første spadestik til Marina City på sydsiden af Kolding Fjord vil kunne tages før sommerferien 2020.

23. august 2019
En helt ny bydel på ca. 30.000 m² direkte ud til Kolding Å udbydes til salg. Forslagene til udformningen af den nye bydel bliver bla vurderet på at få åen som et centralt omdrejningspunkt, skabe nye forbindelser gennem byen samt ikke mindst at få bygget nye boliger.

13. maj 2019
Onsdag 22. maj går bommen op på den nye genbrugsplads på Bronzevej 3 i Kolding. Her byder Renovation på en kop kaffe og et rundstykke kl. 9-11 for at markere, at den sidste fase af byggeriet er gået i gang: Nu skal hverdagen teste pladsen, så den kan finjusteres inden officiel indvielse i august.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey