Mar 20, 2019
Området omkring Westerbygård i den sydlige del af Sdr. Bjert bliver snart til nye byggegrunde. Den begyndende aktivitet har allerede fået interesserede købere til at kontakte kommunen.

Mar 18, 2019
Kom og del dine overvejelser og forestillinger omkring din fremtidige bolig.

Mar 15, 2019
Et nyt samarbejde mellem Seniorområdet og 60+FRISK i Kolding Kommune, Alzheimerforeningen og DGI baner vejen for demensvenlige idrætsforeninger i Kolding.

Mar 15, 2019
Forår er lig med rengøring – også på kommunens veje. De kommende uger vil kommunens fejemaskiner fjerne flere hundrede tons grus, sten, cigaretskod, glas, plastic, osv. fra vejene.

Mar 12, 2019
Investorerne står i kø, og byggerier skyder op i en hastighed, der ikke er set længe.

Mar 07, 2019
Hvert år ajourfører Kolding Kommune en liste over offentlige veje, stier og parkeringspladser samt en liste over private fællesveje.

Feb 21, 2019
Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at ophæve den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og at gennemføre en ny og udvidet fredning af det historiske område syd for Kolding. Fredningen vil sikre områdets unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier. Herefter kan Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden komme videre med det ambitiøse projekt, som med støtte fra A.P. Møller Fonden, m.fl. skal fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med bl.a. besøgscenter og ny folkemødeplads.

Feb 19, 2019
Modtager du tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit barn, skal du være opmærksom på, at måden at beregne pensionsbidraget på er ændret i sager, hvor en forælder modtager tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42.

Feb 11, 2019
Populært sagt har der været fuld skrald på affald og genbrug siden 2014, hvor et enigt byråd vedtog Kolding Kommunes affaldsplan. Der kan sættes flueben ved en lang række initiativer, som fulgte med Affaldsplan 2014-2024. Døgnåbne genbrugspladser, indsamling af madaffald, udvidelse af miljøstationerne og byggeri af ny genbrugsplads er eksempler på projekter, som kommunens borgere i dag kender, benytter eller har i udsigt inden længe.

Feb 04, 2019
Er du mellem 55 og 80 år har du i sidste uge fået en mail i din E-boks med et link til et spørgeskema om seniorbofællesskaber.

Jan 25, 2019
Kolding Kommune deltager igen i år i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling. Her indsamler skoler og daginstitutioner samt tusindvis af borgere øldåser, cigaretskod, plastikposer og meget mere affald i naturen ind.

Jan 07, 2019
Ambitionen er klar: Marina City i Kolding skal være et bæredygtigt by- og marinaområde. Derfor er området på sydsiden af Kolding Fjord nu blevet certificeret ud fra det såkaldte DGNB-system, som anvendes til at beskrive og bedømme niveauet for bæredygtighed i et byområde.

Oct 05, 2018
En offentlig indsamling, skal altid anmeldes til Indsamlingsnævnet – får man ikke anmeldt sin indsamling og indbetalt gebyret, risikerer man en bøde.

Jun 28, 2018
Kolding Kommune har siden 2014 samarbejdet med Aarhus Universitet om teknologiundervisning i folkeskolen. Samarbejdet blev 21. juni hædret på en international konference i Trondheim.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey