Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


19. september 2012
Aktivitetscentret Paletten tog førertrøjen i konkurrencen ”Cykelløb til Paris” og gav baghjul til Midtgården og Lindely. Den samlede distance på 3 x 1133 km udløste en check fra Team Rynkeby på 12.000 kr. til Børnecancerfonden.

26. september 2012
Hvert år i uge 40 sætter Sundhedsstyrelsen særligt fokus på alkohol. I år rettes fokus mod borgere, der har et forbrug af alkohol, som kan skade helbredet.

21. september 2012
Det kommer til at vrimle med frivillige, når en række nye ansigter springer til og hjælper med frivilligt arbejde fredag 28. september.

25. september 2012
Kolding pak integrerer nogle af de unge og dårligst stillede borgere, mens forpagteren af Cafe Geo er blind. Begge er såkaldt socialøkonomiske virksomheder, som kommuner og virksomheder fra Belgien, England og Danmark nu mødes for at skabe flere af.

24. september 2012
Folkeuniversitetet og Koldings kulturinstitutioner har stor succes med samarbejdet omkring eksterne forelæsninger, foredrag og en række andre aktiviteter. Deltagertallet er næsten tredoblet siden 2010.

20. september 2012
Søndag d. 23. september kl. 15.00 er der, i Nicolai, klaverkoncert med finalister fra Steinwaykoncerten i Diamanten.

14. september 2012
Mandag 1. okt. 2012 skal Arkitekturens Dag lære os at se de værdier og muligheder, der ligger skjult i hverdagens arkitektur.

14. september 2012
Koldings Kulturpulje og Musikpulje uddelte onsdag midler til 16 projekter indenfor litteratur og medier, kunst og design, film- og scenekunst og musik.

13. september 2012
Vi får nu billigere og bedre gadebelysning i hele Kolding Kommune. Frem til 2015 vil op til 15.000 gadelamper blive udskiftet med nye energibesparende LED-armaturer med en markant bedre lyskvalitet.

13. september 2012
Et omfattende og udbygget samarbejde mellem lærere og pædagoger i Kolding Kommunes specialcentre for børn og unge med særlige behov vil i den kommende tid betyde, at børnene i centrene får en væsentlig større helhed i deres hverdag.

13. september 2012
Nysgerrigheden var stor, da 246 børn fik sat en bevægelsesmåler om livet som led i projekt ”Krop(u)mulig læring”.

12. september 2012
Kommuneplantillæg 27 og lokalplanen 1314-81 – Ved Ravnhavevej – et teknisk anlæg

10. september 2012
Forslag til tillæg 36 til kommuneplan 2010-2021 og lokalplan 0712-41, ved Vejlevej og Paabyvej - et lokalt centerområde

12. september 2012
Endelig vedtagelse af tillæg 38 til Kommuneplan 2010 - Ved Vifdam - et offentligt område

20. september 2012
Dispensation fra skovbyggelinje på ejendommen matr.nr.25d m.fl. Seest By

19. september 2012
Kommuneplan 2013 – 2025 – indkaldelse af ideer og forslag

19. september 2012
Kommuneplan 2013 – 2025 – indkaldelse af ideer og forslag

18. september 2012
Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2010 – 2021 og lokalplan 1328-81 Ved Trædeskov Bøge – et vindmølleområde med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport

13. september 2012
Konkurrencen om at projektere og opføre Midtbyens Børnehus er nu afsluttet. 5 flotte projekter var med i opløbet.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey