01. juli 2013

05. juli 2013
Borgerrådgiveren holder ferie i perioden 5. juli - 30. juli 2013. Rigtig god sommer.

14. februar 2013
Arrangementet på Kolding Bibliotek onsdag 20. februar om din personlige online skattemappe er desværre aflyst.

13. august 2013
Parterne bag ideen om Kolding Fjordbad i Kolding Fjord aflyser et informationsmøde om projektet, der skulle være holdt onsdag aften 14. august.

05. september 2013
Team Danmarks specialister kommer forbi Kolding for at gennemføre kurser indenfor idrætsskadebehandling og forebyggelse samt sportsernæring. Alle eliteudøvere og talenter er velkomne.

25. november 2013
Da flere tusinde hvert år tager imod julemanden, når han lægger vejen forbi Kolding, vil der i år blev endnu mere plads til børn og voksne. Ligesom sidste år, kommer julemanden igen en fredag aften. Det er den 29. november fra kl. 17.30. Der er mulighed for at følge med fra havnen eller tage imod ham på Akseltorv.

04. januar 2013
Er jeres forening godkendt under folkeoplysningsloven? Så har I mulighed for at søge By- og Udviklingsforvaltningen, Fritid og Idræt om tilskud til aktiviteter og drift i 2013. Men husk at fristen er: Torsdag den 10. januar 2013 kl. 13.00

01. juli 2013
Byrådet har den 24. juni 2013 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 30 i Kommuneplan 2010-2021 og forslag til lokalplan 0034-41 for området Ved Riberdyb og Holmsminde – et centralt byområde.

10. oktober 2013
Forslaget til lokalplan 0034-41 Ved Riberdyb og Holmsminde har været i offentlig høring i perioden 27. juni – 22. august 2013.

25. oktober 2013
Forslaget til lokalplan 0034-41 Ved Riberdyb og Holmsminde har været i offentlig høring i perioden 27. juni – 22. august 2013.

25. oktober 2013
Forslaget til lokalplan 0034-41 Ved Riberdyb og Holmsminde har været i offentlig høring i perioden 27. juni – 22. august 2013. Planen sendes nu i fornyet høring.

10. oktober 2013
Forslaget til lokalplan 0034-41 Ved Riberdyb og Holmsminde har været i offentlig høring i perioden 27. juni – 22. august 2013.

12. december 2013
Byrådet har den 9. december 2013 vedtaget tillæg 30 til Kommuneplan 2010-2021 og lokalplan 0034-41 Ved Riberdyb og Holmsminde – et centralt byområde.

12. december 2013
Byrådet har den 9. december 2013 vedtaget tillæg 30 til Kommuneplan 2010-2021 og lokalplan 0034-41 Ved Riberdyb og Holmsminde – et centralt byområde.

17. juni 2013
22. juni kan Tinghøj fejre sit 125-års jubilæum som institution i Kolding, i den anledning er der inviteret til åbent hus på adressen Tingvejen 6, 6000 Tinghøj.

20. november 2013
Venstres Jørn Pedersen fortsætter som borgmester i Kolding Kommune. Alle partier i det nye byråd er med i konstitueringen.

08. april 2013
Den journalistuddannede Lars Svoger er ny kommunikationschef i Kolding Kommune. Kommunikationsafdelingen skal i et tæt parløb med kommunens nye designsekretariat synliggøre Koldings vision "Vi designer livet."

09. juli 2013
Før du tager til stranden, kan du nu fra din mobil eller din computer få en dugfrisk varsling om kvaliteten af badevandet ved 11 lokale badestrande.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey