10. april 2018
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 4. april 2018 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0814-12 ved El-vej.

13. marts 2018
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 7. marts 2018 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 1018-17, Ved Dalby Møllevej – et boligområde.

05. september 2018
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 15. august 2018 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0723-11, Julianelyst – et boligområde.

11. juni 2018
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 06. juni 2018 vedtaget at sende forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0912-13 Westerbygård – et boligområde i offentlig høring.

20. august 2018
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 15. august 2018 vedtaget at sende forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

10. oktober 2018
Offentlig høring af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0021-15 Bypark øst – et boligområde

07. maj 2018
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 2. maj 2018 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0642-71 Ved Bavnehøj – et område til offentlige formål.

05. december 2018
Offentlig høring af forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 – udvidelse af aflastningsområdet

12. juni 2018
Offentlig høring af forslag til lokalplan 0000-41-01 Kolding Bymidte – en del af cityområdet (lokalplantillæg)

13. februar 2018
Ombygningen af krydset Ndr. Ringvej-Skovvangen i Kolding trækker lidt ud. Det store anlægsprojekt forventes afsluttet med udgangen af februar 2018.

18. december 2018
Skraldemændene har optaget arbejdet igen, og alt affald er hentet senest fredag.

18. juli 2018
På grund af den langvarige tørke trænger afgrøderne på markerne i den grad til vand. Derfor har mange landmænd vandet deres marker gennem længere tid. Da tørken ser ud til at fortsætte, anbefaler Kolding Kommune landmændene at vande om natten.

18. december 2018
Fire medlemmer af Kolding Byråd har modtaget Ridderkorset af Dannebrogordenen. Ved byrådsmødet mandag fik de alle fire det overrakt af borgmester Jørn Pedersen.

17. april 2018

10. september 2018
Kolding Kommunes to p-vagter har mange andre arbejdsopgaver end at skrive p-afgifter ud. Derfor skifter de nu stillingsbetegnelse til cityassistenter.

20. februar 2018
I foråret begynder fuglene at bygge rede. Bor du i et hus med skorsten, skal du være meget opmærksom, hvis alliken bygger rede i din skorsten.

14. december 2018
I denne søde juletid er der rigtig mange foreninger, og private borgere for den sags skyld, der opretter indsamlinger for at hjælpe ressourcesvage familier her op til jul. Der bliver samlet ind til den hjemløse der fryser i vinterkulden og andre udsatte grupper. Især indsamlingerne på facebook er blevet populære, men det kan altså koste dyrt hvis ikke man har sat sig godt ind i reglerne før man starter sin egen indsamling.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey