27. juni 2018
Kolding Kommunes Byråd øremærker 1 million kroner over to år til at understøtte det brede udvalg af aktiviteter for byens studerende.

20. april 2018
Den nye Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og foreninger skal være opmærksomme på de ændringer der er i loven.

30. maj 2018
Iværksætteren og ejendomsmanden Pierre Legarth, Kolding, har via selskabet Pierre Ejendomme A/S købt den sidste storparcel på Kløvkærgrunden i Seest. Her skal der opføres 80 private boliger. Hermed er samtlige storparceller solgt i den nye bydel, hvis kendetegn bliver bæredygtigt byggeri og arkitektonisk nytænkning.

30. april 2018
Som et pilotprojekt vil alle de gamle sten- og jorddiger i Taps og Aller sogne i Kolding Kommune blive omhyggeligt vurderet af en museumsinspektør i første halvdel af 2018. Hermed følger Kolding som en af de første kommuner i Danmark en opfordring fra regeringen om at få kortlagt og genudpeget bevaringsværdige diger i landområderne, som fortsat skal beskyttes og bevares for kommende generationer. Diger af ringe værdi vil landmænd og andre lodsejere til gengæld frit kunne disponere over.

17. maj 2018
Der bliver ikke hentet affald 2. Pinsedag, mandag 21. maj, og det forskyder afhentningen af affaldet med en dag hele uge 21. Der bliver også hentet affald lørdag 26. maj.

21. marts 2018
Når Koldings nye bæredygtige bydel Marina City skyder op de kommende år, bliver der plads til 12-14 husbåde.

29. september 2018
Barack Obama har igen forladt Kolding. Hvis du har lyst til et minde om besøget, så kan du nu købe plakaten af USA's tidligere præsident, som Astrid Mønster Tästensen fra Kunstskolen Nordhøj i Kolding har tegnet.

27. juni 2018
Brug af færre vikarer og bedre planlægning af timerne ude ved de ældre kan være med til at mindske udgifterne til hjemmehjælp og plejehjem i Kolding kommune, uden at der skal ændres på servicen for de ældre. Det viser en analyse af Seniorområdet i Kolding Kommune fra firmaet Implement Consulting Group. Forvaltningen er gået i gang med en samlet handleplan, mens en lang række initiativer allerede er sat i værk før og under arbejdet med analysen.

28. september 2018
Arbejdet med at erstatte den gamle træbro over Kolding Å med en stærkere og mere tidssvarende betonbro er nu færdigt og Plovfuren er igen åben for trafik.

31. august 2018
Powerjobsøgerne er et jobsøgningsnetværk for ALLE ledige, der har mod på at søge job på en ny måde.

09. august 2018
Den 44. amerikanske præsident, Mr. Barack Obama, besøger Kolding.

15. januar 2018
De seneste to vintre har en række husstande i Kolding Kommune fået målt niveauet af den sundhedsskadelige luftart radon i deres boliger via radonfrithjem.dk. 56,2 pct. af de målte boliger havde et højere niveau, end det WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Radon er årligt medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft i Danmark.

17. september 2018
Rigtigt mange børn er kommet hjem med røde kinder og sved på panden de seneste to uger efter at have deltaget i motionskampagnen Alle Børn Cykler. 2.158 elever fra Kolding Kommune har cyklet til og fra skole, hvilket er 30 pct. flere end sidste år.

22. maj 2018
De kommende dage vil adgangen til industriområdet i Vamdrup være påvirket af en akut reparation af det kommunalt ejede jernbanespor, der bl.a. bruges til levering af biler til Dansk Auto Logik A/S.

13. februar 2018
Hvis du bruger den nye rundkørsel ved Sortebjergvej i Lunderskov, så skal du afsætte lidt ekstra tid til transport fra mandag den 19. februar 2018 om morgenen til onsdag den 21. februar ved middagstid. En kantsten skal repareres, og det kommer til at påvirke trafikken.

22. juni 2018
I den første uge af juli 2018 bliver trafikken i det renoverede kryds Østerbrogade/Skamlingvejen i Kolding påvirket en lille smule af vejarbejde.

05. september 2018
Økonomisk robusthed er det overordnede mål med Kolding Kommunes budget for 2019, hvor et samlet byråd står bag budgettet. Byrådet reducerer udgifterne på en række områder fordelt på alle forvaltninger og udvalg og hæver skatten med 0,5 procentpoint fra 2019 eller 2020. Det forbedrer kommunens økonomi med knap 100 mio. kroner om året i 2019, stigende til op mod 200 mio. kr. i 2023.

01. maj 2018
Der bliver nok at se på, når 750 års jubilæet for Kolding og Koldinghus fejres med kongeligt besøg i Kolding lørdag d. 5. maj 2018. H.M. Dronningen ankommer nemlig med kongeskibet Dannebrog og vil holde tale i Staldgården for byens borgere.

13. marts 2018
Både Hendes Majestæt Dronning Margrethe, Hendes Majestæt Anne-Marie og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte vil være til stede, når Kolding og Koldinghus 5. maj fejrer 750 års jubilæum med pompt og pragt.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey