Jan 22, 2019
Kunne du tænke dig at blive lægdommer og være med til at dømme i retssager sammen med de juridiske dommere? Frem til 8. februar 2019 kan du søge om at blive optaget på den liste, hvorfra By- og Landsretten udvælger nævninge og domsmænd til konkrete retssager. Specielt unge under 30 år samt danskere med anden etnisk baggrund opfordres til at søge for at sikre en bred sammensætning af panelet af lægdommere.

Jan 01, 2019
DMI melder om forhøjet vandstand onsdag den 2. januar. Ud fra de foreløbige prognoser kommer stigningerne til at ligge lige på grænsen af, hvor der kan blive problemer med oversvømmelse på Kolding Havn, langs Kolding Å i midtbyen samt i sommerhusområderne ved Binderup og Grønninghoved strand.

Jan 03, 2019
Efterspørgslen på lejeboliger i Kolding er stor, og derfor har Byrådet afsat 30 mio. kr. i budgettet til nye almene boligprojekter de næste år, hvoraf en stor del placeres i kommunens center- og landsbyer.

Jan 02, 2019
DMI’s meteorologer vurderer onsdag formiddag, at Kolding bliver hårdere ramt af den forhøjede vandstand end først forudset. Beredskabet arbejder ud fra vandstigninger på 1,60 m.

Jan 24, 2019
To storparceller i det attraktive område ved Dollerup i Lunderskov udbydes nu til salg. Storparcellerne er beliggende i et stort nybyggerområde, der kun ligger 2 km fra Lunderskov centrum og er placeret i det skønt naturområde ved Dollerup Sø.

Jan 09, 2019
Tirsdag den 8. januar 2019 var 30 ildsjæle fra Kolding Kommunes foreningsliv mødt op til workshop, hvor de fik en grundig introduktion og gennemgang af relanceringen af fondsdatabasen fonde.dk. Workshoppen var forbeholdt allerede eksisterende brugere af fondsdatabasen, og var udbudt efter først-til-mølle princippet.

Jan 01, 2019
DMI melder om forhøjet vandstand onsdag den 2. januar. Ud fra de foreløbige prognoser kommer stigningerne til at ligge lige på grænsen af, hvor der kan blive problemer med oversvømmelse i sommerhusområderne ved Binderup og Grønninghoved Strand.

Jan 14, 2019
Lige overfor Kolding Lystbådehavn erhverver pensionsselskabet PFA nu en byggegrund direkte ud til Kolding fjord, hvor der opføres 208 boliger i fire boligtårne. Der bliver tale om lejeboliger i de nedre etager og ejerboliger på de øverste etager inkl. penthouse, de første boliger er klar til indflytning om godt to år. Projektet er navngivet Fjordbrynet

Jan 22, 2019
Byrådets seks partier har aftalt, hvor de 20 mio. kroner i udviklingspuljen fra årets budget skal bruges. Da Kolding Kommunes budget for 2019 blev lagt, aftalte partierne at de 20 mio. kr. skulle fordeles i januar. Blandt indsatserne er flere penge til skolerne, en midlertidig daginstitution i bymidten, masterplan for Kolding havn, flere åsteder og en heroinklinik.

Jan 03, 2019
Koldingensere, der blev ramt af oversvømmelserne 2. januar 2019, kan nu søge om erstatning for skader på bygninger og løsøre.

Jan 02, 2019
Oversvømmelserne 2.januar 2019 blev noget voldsommere, end prognoserne i første omgang havde forudset. Da vandet kl. 16 nåede sit maksimum, var vandstanden 1,59 m over det normale daglige niveau.

Jan 08, 2019
Landzonetilladelse for Dalvej 4, Viuf, Koldingvej 58 Lunderskov - Vamdrupvej 17, Vamdrup

Jan 29, 2019
Koldings status som designkommune er de senere år slået fast. Visionen tager med 3.0 udgaven næste skridt op af en udviklingstrappe, og sikrer at et langsigtet arbejde videreføres i et samspil med borgere, erhvervslivet og mange samarbejdspartnere.

Jan 17, 2019
Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for nye etageboliger ved Tvedvej 145 i Kolding

Jan 16, 2019
Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for nye etageboliger ved Skamlingvejen 76-80 i Kolding

Feb 01, 2019
Natten mellem mandag og tirsdag i uge 6 fjernes 16 gamle master til gadelys fra den østlige del af Strandvejen i Kolding. I den forbindelse vil der være folk, som arbejder langs vejen, og materiel med blink.

Jan 09, 2019
Byrådet har den 18. december 2018 vedtaget at sende forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

Jan 17, 2019
Justeringer i forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 - udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey