Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


03. juni 2019
Landzonetilladelse for Kystvej 5, Bjert- Vejstruprød Landevej 40, Sjølund - Vejstruprød Landevej 22, Sjølund

29. maj 2019
Kolding Kommune udbyder i juni en storparcel til salg med plads til en række boliger. Det bliver op til køberen, at give et bud på, hvor mange boliger der er plads til på grunden.

27. maj 2019
Du har nu mulighed for at få et såkaldt socialt frikort og dermed tjene penge - vel at mærke uden du bliver trukket i dine forsørgerydelser f. eks. kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring.

28. maj 2019
Byrådet har den 30. april 2019 vedtaget at sende Planstrategi 2019 i offentlig høring.

24. maj 2019
Torsdag den 23. maj kl. 17.00 var der overrækkelse af Frivilligbeviser i Byrådssalen på Kolding Rådhus.

24. maj 2019
Næsten dobbelt så mange borgere i Kolding Kommune har brevstemt til Europa-Parlamentsvalget sammenlignet med valget i 2014.

23. maj 2019
Landzonetilladelse for Agtrup Midtskovvej 36, Bjert - Rodsellevej 10, Christiansfeld - Koldingvej 77, V. Nebel

23. maj 2019
135 KFUM-spejdere fra Mariesminde gør en ekstraordinær indsats for en Ren Natur den 28. og 29. maj 2019 i Kolding.

21. maj 2019
Kolding Kommune er i gang med at foretage en undersøgelse af passagernes tilfredshed med busterminalen ved Kolding Banegård. Vi vil derfor gerne høre dine kommentarer til de overordnede forhold på pladsen, ventefaciliteter og få svar på spørgsmål om sikkerhed og tryghed.

27. maj 2019
Borgerservice, Jobcentret og kommunens øvrige kontorer holder lukket fredag den 31. maj - dagen efter Kr. Himmelfartsdag - men du kan naturligvis stadig brevstemme til folketingsvalget.

21. maj 2019
Det kan lyde voldsomt når halvdelen af Kolding Kommunes Fundraising-enhed har fundet nyt arbejde, i reelle tal er det dog knap så dramatisk, men dog alligevel en reduktion i medarbejderstaben som vil kunne mærkes.

16. maj 2019
Hvert år vidner Bydelspuljen om de mange aktive og engagerede frivillige, der gør en stor indsats for at udvikle og forskønne hele Kolding by, og i år er ingen undtagelse. I alt giver Lokaldemokratiudvalget støtte til 25 projekter, der især har fokus på mødesteder, leg og grønne tiltag.

16. maj 2019
Byrådet har den 30. april 2019 vedtaget tillæg 26 til Kommuneplan 2017-2029.

15. maj 2019
Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 8. maj 2019 vedtaget tillæg 24 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0025-22 Ved Engstien – et område med erhverv og boliger.

13. maj 2019
Har du et ældre eller bevaringsværdigt hus, du gerne vil istandsætte eller har du en faldefærdig bolig, du gerne vil rive ned? Så kan du søge om støtte fra Byfornyelsespuljen eller Landsbyfornyelsespuljen.

13. maj 2019
Nu bliver den nye cykelsti mellem Taps og Vonsild jævn og behagelig at cykle på. 21. maj går entreprenøren i gang med at lægge nyt slidlag på cykelstien. Arbejdet ventes at vare cirka ti dage.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey