07. november 2019
Landzonetilladelse for Vranderupvej 190, Lunderskov

07. november 2019
I disse dage graves der ud til det nye oplevelsescenter på Skamling, og da størstedelen af bygningen skal ligge inde i Skamlingsbanken, skal der flyttes meget jord.

05. november 2019
Byrådet har på sit møde den 29. oktober 2019 vedtaget planstrategien.

04. november 2019
Samarbejdet FabLab@SCHOOLdk mellem Vejle, Kolding, Middelfart og Silkeborg kommuner har modtaget 22 mio. kr. som støtte til folkeskoleindsatsen ”Teknologiforståelse gennem design og fabrikation” fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Mindst 13.500 elever vil få glæde af indsatsen i perioden 2020-24.

04. november 2019
Endelig vedtagelse af tillæg 39 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0811-81 ved Tøndervej og Vestre Ringgade – et vejanlæg Byrådet har den 29. oktober 2019 vedtaget tillæg 39 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0811-81 ved Tøndervej og Vestre Ringgade – et vejanlæg.

01. november 2019
Der har været stor interesse for de nye byggegrunde i udstykningen Sønderkobbel. Allerede nu er seks af grundene solgt.

29. oktober 2019
For tre uger siden blev den omfattende renovering af Jernbanegade skudt i gang og arbejdet skrider planmæssigt frem. Næste skridt er at lægge nyt fortov og det arbejde er netop gået i gang.

31. oktober 2019
Byrådet har den 29. oktober 2019 vedtaget tillæg 36 til Kommuneplan 2017-2029.

28. oktober 2019
Organisationer, foreninger og kirker i Kolding Kommune er gået sammen om at lave ét fælles ansøgningsskema til julehjælp, så det bliver lettere og mere overskueligt at søge julehjælp.

25. oktober 2019
Landzonetilladelse for Bramdrupskovvej, Kolding - Gl. Skamlingvej 1, Sjølund - Allervej 130, Christiansfeld

24. oktober 2019
Når Kolding Kommune de kommende uger sender fejemaskinerne ud for at feje og vaske de kommunale veje og cykelstier, så handler det i høj grad om at forebygge oversvømmelse og vand på vejene.

21. oktober 2019
Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler og senere dagtilbud.

21. oktober 2019
Handicaprådet i Kolding Kommune uddeler Handicapprisen 2019.

18. oktober 2019
By- og Udviklingsforvaltningen har den 18. oktober 2019 vedtaget Lokalplantillæg 1.22.3-01 - for erhvervsområde daka - tillæg 1 til Lokalplan 1.22.3.

14. oktober 2019
Landzonetilladelse for Vranderupvej 33, Seest

16. oktober 2019
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 2. oktober 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1121-11 Ved Ejersmindevej i offentlig høring.

11. oktober 2019
Fredag aften har kraftig regn skabt udfordringer flere steder i Kolding Kommune.

16. oktober 2019
Pølsemanden på Tombolapladsen har valgt at gå på pension, og stadepladsen bliver derfor ledig til overtagelse den 1. januar 2020.

11. oktober 2019
Kolding Kommunes afdeling for affald og genbrug skifter navn. Det betyder farvel til Renovation og goddag til Redux. Navnet skal understrege afdelingens ambitioner for et væld af ordninger, tilbud og projekter for både affald og genbrug.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey