I Danmark har man oftest mulighed for at klage over myndighedernes sagsbehandling og afgørelser

https://www.borger.dk/sider/Klagemuligheder-i-Danmark.aspx

Skrevet af Justitsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey