Formålet med loven er bl.a. at sikre dig et overblik over, hvilke oplysninger Kolding Kommune behandler om dig elektronisk eller i eventuelt manuelle registre, og hvad Kolding Kommune skal anvende disse oplysninger til.

Persondataloven indeholder regler, som giver dig en række rettigheder, som kort fortalt blandt andet er følgende:

Får Kolding Kommune i forbindelse med behandlingen af en sag brug for at indsamle personoplysninger hos dig eller hos en anden myndighed som for eksempel stat, amt eller anden kommune, har du krav på at få at vide

 • hvad Kolding Kommune skal anvende personoplysninger til
 • hvem personoplysningerne eventuelt videregives til om det er obligatorisk eller frivilligt for dig at svare på stillede spørgsmål som mulige følger af ikke at svare
 • om dine muligheder for at få indsigt (indblik) i, hvilke personoplysninger kommunen har om dig
 • om dine muligheder for at få rettet fejlagtige oplysninger.

Vær opmærksom på, at kommunens oplysningspligt ikke gælder ved enhver indsamling. Loven indeholder en række undtagelser, for eksempel har du ikke krav på de nævnte oplysninger, hvis du allerede er bekendt med dem eller hvis det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, at indsamling af personoplysninger skal finde sted.

Ifølge loven har du ret til at få indsigt (indblik) i, om kommunen behandler oplysninger om dig, og i givet fald hvilke oplysninger kommunen behandler.

Ønsker du at få indsigt i dine personoplysninger kan du

 • henvende dig personligt hos en af kommunens forvaltninger
 • sende en anmodning via almindelig post eller e-mail til en af kommunens forvaltninger. Dit navn, din adresse og evt. telefonnummer skal tydeligt fremgå af din anmodning, ligesom det bør fremgå, om du ønsker indsigt (indblik) i dine personoplysninger hos en bestemt forvaltning eller flere/alle forvaltninger
 • kontakte en af kommunens forvaltninger telefonisk, som efterfølgende vil sende dig en blanket som du bedes udfylde og returnere.

Kommunen har pligt til at besvare din anmodning inden 4 uger efter modtagelsen. Har kommunen ikke mulighed herfor, skal kommunen oplyse dig om grunden hertil og om, hvornår en afgørelse forventes.

Hvis din anmodning imødekommes, har du krav på at få at vide

 • hvilke oplysninger kommunen behandler om dig
 • hvad formålet med behandlingen er
 • hvem oplysningerne eventuelt videregives til
 • hvorfra oplysningerne stammer, hvis det er muligt

Vær dog opmærksom på, at kommunen ikke altid er forpligtet til at imødekomme din anmodning om indsigt, da loven indeholder en række undtagelser.

Har kommunen imødekommet din anmodning om indsigt har du ikke krav på at få indsigt i dine personoplysninger igen, før der er forløbet 6 måneder efter din sidste anmodning blev imødekommet, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse heri.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod at kommunen behandler personoplysninger om dig. Er din indsigelse berettiget, må kommunens behandling ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

Er de personoplysninger, som kommunen behandler om dig fejlagtige eller vildledende har kommunen pligt til at rette disse oplysninger, hvis du anmoder herom.

Kommunen har endvidere pligt til, hvis det er muligt, at underrette andre, der har modtaget de fejlagtige oplysninger.

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af oplysninger om dig, kan du klage til:

 

Kolding Kommune

Akseltorv 1

6000 Kolding

 

Vi vil herefter tage stilling til, om din klage kan imødekommes.

Imødekommer vi ikke din klage, eller er du utilfreds med kommunens besvarelse af klagen, kan du efterfølgende klage til:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey