Sagsbehandlingstiden er den tid, det tager at træffe en afgørelse i en sag.

Byrådet har vedtaget, at der normalt skal træffes en afgørelse inden en måned efter, en sag er modtaget.

Ellers skal du som borger have besked om, hvorfor vi ikke kan afgøre sagen, og hvornår du kan forvente at få svar.

Særlige frister for sager på det sociale område

På det sociale område er fastsat særlige regler for sagsbehandlingstiden. Fristerne svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 - 90 procent af sagerne. Tager din sag længere tid, vil du få skriftligt besked.

Du skal være opmærksom på, at kommunen kun kan overholde fristerne, hvis:

  • ansøgningen er udfyldt korrekt 
  • alle nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation er med ansøgningen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey