Procesdesign til ny vision for Kolding Kommune.

Kolding Kommune vil igangsætte en proces for en ny vision. I Kolding Kommune arbejder vi med at øge anvendelsen af designere og design i udvikling af vores ydelser. Det er derfor et ønske, men ikke en betingelse, at designtænkning integreres i visionsprocessen.


Om opgaven

Visionen skal være en fælles ledestjerne for Kolding Kommune, der skaber klare politiske mål og som er strategigivende for kommunens udvikling i de kommende år.

Visionen skal være identitetsskabende for Kolding Kommune og for kommunens borgere, erhvervs-, uddannelses-, fritids- og kulturliv, ligesom visionen skal bidrage til Kolding Kommunes synlighed og positive omdømme.

I forbindelse med visionsprocessen er udarbejdet en række analyser som stilles til rådighed som baggrundsmateriale for opgaven. 


Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om opgaven kan fås hos kommunaldirektør Thomas Boe, Kolding Kommune, telefon 79 79 20 10. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey