Eksempel på en annonce, som er nem at afkode, når man kører forbi i bil.

Her står skærmene:

 • Vejlevej
 • Fynsvej
 • Vonsildvej
 • Skamlingsvejen
 • Sdr. Ringvej

Annoncerne vises i ca. 15 sekunder ad gangen. Der er maks 10 annoncer på ad gangen.
Skift mellem annoncerne sker ved langsom op- og nedblænding.
Skærmene er slukket mellem kl. 24.00 og 06.00.

Er du arrangør af en koncert, en udstilling, et sportsevent eller lignende, så har du mulighed for at annoncere på fem digitale skærme, som Kolding Kommune har opstillet på indfaldsvejene til Kolding.

Du kan annoncere for aktiviteter, der har relevans for et bredt udsnit af borgere og besøgende i Kolding Kommune, og som er åbne for deltagelse for alle. Der må dog gerne opkræves entré. Dit arrangement skal finde sted i Kolding Kommune og have karakter af en begivenhed eller event.

 

Din annonce kan for eksempel omhandle:

 • Kulturelle og sportslige events, udstillinger, koncerter, musikarrangementer m.v.
 • Større handels- og messearrangementer; Open By Night og lignende
 • Informationer fra uddannelsessteder om åbent hus og lignende

 

Derudover gælder følgende for indhold og opsætning:

 • Annoncer sættes på alle skærmene i enten 1 eller 2 uger
 • Medmindre særlig aftale er indgået med kommunikationsafdelingen sættes alle annoncer grafisk op af kommunikationsafdelingen.
 • Der kan anvendes en ”plads” på skærmene til relevant kommunal information (serviceoplysninger, kampagner, borgermøder m.v.), der berører et stort udsnit af kommunens borgere, såfremt skærmene ikke er fuldt bookede med arrangementer.
 • Annoncer, der understøtter Koldings designvision, branding af Kolding samt arrangementer med over 500 potentielle deltagere får fortrinsret, såfremt der er flere end 10, der ønsker at annoncere samtidig.
 • Der må henvises til billetsalg vedrørende et arrangement
 • Spots skal være statiske
 • Der må bruges virksomhedsnavne, hvis det indgår i eventtitel
 • Der må bruges sponsorlogoer, som dog skal placeres sekundært

Der kan normalt annonceres i op til 14 dage op til et arrangement. Dog kan
der træffes aftale om anden annonceringsform i forbindelse med forsalg til et
arrangement, længerevarende udstillinger og lignende. 

7 dages visning: 1.000 kr.
14 dages visning: 1.800 kr.

7 x 7 dages visning (syv perioder efter eget valg): 4.500 kr.

Priserne er inklusiv grafisk opsætning.

Priser gælder for de aktiviteter, som Kolding Kommune lovligt kan støtte økonomisk.

For øvrige aktiviteter betales der fuld pris for annoncering – 2.000 kr. for 7 dages visninger. Der gives ingen rabatpris på 14-dages visninger.

Send en mail til By- og Udviklingsforvaltningen på byogudvikling@kolding.dk senest 14 dage inden du ønsker annoncen bragt. I mailen skal du oplyse følgende:

 • Kort beskrivelse af arrangementet
 • Hvilke datoer ønskes annoncen vist
 • Navn og kontaktoplysninger på bestiller
 • Foretrukket betalingsmåde (netbutik/faktura)

Vedhæft tekst og evt. illustrationer til brug i annoncen.

Når vi har godkendt din bestilling, modtager du en mail med en bekræftelse. Du skal derefter betale via Kolding Kommunes Netbutik eller den fremsendte faktura.

Vær opmærksom på, at der skal betales forud for annonceringen. Din ordre er først endelig godkendt, når der er foretaget betaling.

Foreninger hjemmehørende i Kolding Kommune, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, Kolding Kommune og eventarrangører for arrangementer, der afholdes i Kolding Kommune.

Foreninger hjemmehørende i Kolding Kommune, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner,

Kolding Kommune, eventarrangører for arrangementer,

der afholdes i Kolding Kommune.

Når du planlægger din annonce skal du være opmærksom på, at en forbipasserende bilist kun har ca. 3-4 sekunder til at se din annoce. Derfor gælder det, at din annonce skal være så let af afkode som muligt.

Du bør derfor være opmærksom på følgende:

 • Hold teksten så kort som muligt
 • Henvis til en webadresse, hvor man kan finde flere informationer
 • Vælg en enkel illustration eller grafik

Hvis du har spørgsmål vedrørende indhold, pris og betaling kontaktes byogudvikling@kolding.dk. Du kan også ringe på 79 79 13 65.

Spørgsmål ved grafisk opsætning af annoncer skal rettes til Kommunikationsafdelingen på kommunikation@kolding.dk.

Kommunikationsafdelingen forbeholder sig ret til at afvise upassende annoncer. 

I tilfælde af mange samtidige annoncer i en periode prioriterer Kommunikationsafdelingen i de indsendte annoncer med afsæt i retningslinjerne for annoncering på LED- infoskærmene.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey