Skip til hoved indholdet

Postlister

Hver tirsdag senest klokken 12 offentliggør vi den seneste uges postlister.

For at lette borgernes og pressens adgang til kommunens post offentliggør vi den seneste uges postlister hver tirsdag senest klokken 12 på hjemmesiden. Du kan finde postlister for de seneste seks uger.

Forvaltningernes postlister giver et kort resume af, hvad de enkelte skrivelser handler om. Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte den enkelte forvaltning og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Åbenhed i forvaltningen

Offentlig forvaltning i Danmark er baseret på åbenhed. Enhver kan derfor få indsigt i de breve, e-mails med mere, som Kolding Kommune sender og modtager.

Kun skrivelser, som bliver journaliseret, er med på postlisten. Et brev journaliseres, hvis det indgår i en sag, som er under behandling i kommunen - eller hvis dokumentet betyder, at en ny sag skal oprettes.

Det betyder, at for eksempel love, tryksager, pjecer, reklamer og dokumenter, som sendes til orientering, ikke er med på postlisten.

Fortrolige dokumenter er heller ikke med på postlisterne. Det gælder først og fremmest sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, personsager og sager vedrørende enkeltpersoners eller virksomheders private forhold. Også interne arbejdspapirer, m.m. er undtaget offentliggørelse.

På postlisten kan du se resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Ønsker du at se et brev eller en e-mail, skal kontakte du Centralforvaltningen og søge om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Ønsker du hos se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Centralforvaltningen.

Uge 3

Ind- og udgående

Uge 2

Ind- og udgående

Uge 1

Ind- og udgående

uge 51 og 52

Ind- og udgående

Uge 50

Ind- og udgående

Uge 49

Ind- og udgående

Uge 48

Ind- og udgående

By- og Udviklingsforvaltningens postlister opdateres hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte By- og Udviklingsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte By- og Udviklingsforvaltningen.

Uge 2

Mandag Postliste mandag uge 2
Tirsdag Postliste tirsdag uge 2
Onsdag Postliste onsdag uge 2
Torsdag Postliste torsdag uge 2
Fredag Postliste fredag uge 2

Uge 1

Mandag Postliste mandag uge 1
Tirsdag Postliste tirsdag uge 1
Onsdag Postliste onsdag uge 1
Torsdag Postliste torsdag uge 1
Fredag Postliste fredag uge 1

Uge 51

Mandag Postliste mandag uge 51
Tirsdag Postliste tirsdag uge 51
Onsdag Postliste onsdag uge 51
Torsdag Postliste torsdag uge 51

Uge 50

Mandag Postliste mandag uge 50
Tirsdag Postliste tirsdag uge 50
Onsdag Postliste onsdag uge 50
Torsdag Postliste torsdag uge 50
Fredag Postliste fredag uge 50

Uge 49

Mandag Postliste mandag uge 49
Tirsdag Postliste tirsdag uge 49
Onsdag Postliste onsdag uge 49
Torsdag Postliste torsdag uge 49
Fredag Postliste fredag uge 49

Uge 48

Mandag Postliste mandag uge 48
Tirsdag Postliste tirsdag uge 48
Onsdag Postliste onsdag uge 48
Torsdag Postliste torsdag uge 48
Fredag Postliste fredag uge 48

Uge 47

Mandag Postliste mandag uge 47
Tirsdag Postliste tirsdag uge 47
Onsdag Postliste onsdag uge 47
Torsdag Postliste torsdag uge 47
Fredag Postliste fredag uge 47

Fra denne side har du adgang til Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Postliste uge 35

Postliste uge 34

Postliste uge 36

Postliste uge 37

Postliste uge 38

Postliste uge 39

Postliste uge 40

Postliste uge 41

Postliste uge 42

Postliste uge 43

Postliste uge 44

Postliste uge 45

Postliste uge 46

Postliste uge 47

Postliste uge 48

Postliste uge 49

Postliste uge 50

Postliste uge 51

Postliste uge 52

Postliste uge 1

Fra denne side har du adgang til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen - Postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Uge 1

Ingen offentlige dokumenter

Uge 2

Postliste uge 2

Uge 52

Ingen offentlige dokumenter

Uge 51

Postliste uge 51

Uge 50

Ingen offentlige dokumenter

Uge 49

Postliste uge 49

Fra denne side har du adgang til Socialforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

I postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Socialforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Socialforvaltningen.

Uge 46
Postliste uge 46

Uge 45
Postliste uge 45

Uge 44
Postliste uge 44

Uge 43
Postliste uge 43

Uge 42
Postliste uge 42

uge 41
Ingen dokumenter på postlisten