Skip til hoved indholdet

Postlister

Hver tirsdag senest klokken 12 offentliggør vi den seneste uges postlister.

For at lette borgernes og pressens adgang til kommunens post offentliggør vi den seneste uges postlister hver tirsdag senest klokken 12 på hjemmesiden. Du kan finde postlister for de seneste seks uger.

Forvaltningernes postlister giver et kort resume af, hvad de enkelte skrivelser handler om. Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte den enkelte forvaltning og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Åbenhed i forvaltningen

Offentlig forvaltning i Danmark er baseret på åbenhed. Enhver kan derfor få indsigt i de breve, e-mails med mere, som Kolding Kommune sender og modtager.

Kun skrivelser, som bliver journaliseret, er med på postlisten. Et brev journaliseres, hvis det indgår i en sag, som er under behandling i kommunen - eller hvis dokumentet betyder, at en ny sag skal oprettes.

Det betyder, at for eksempel love, tryksager, pjecer, reklamer og dokumenter, som sendes til orientering, ikke er med på postlisten.

Fortrolige dokumenter er heller ikke med på postlisterne. Det gælder først og fremmest sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, personsager og sager vedrørende enkeltpersoners eller virksomheders private forhold. Også interne arbejdspapirer, m.m. er undtaget offentliggørelse.

På postlisten kan du se resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Ønsker du at se et brev eller en e-mail, skal kontakte du Centralforvaltningen og søge om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Ønsker du hos se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Centralforvaltningen.

 

Uge 11

Ind- og udgående

Uge 10

Ind- og udgående

Uge 9

Ind- og udgående

Uge 8

Ind- og udgående

Uge 7

Ind- og udgående


Uge 6

Ind- og udgående

 

  

 

 

 

 

 

 

By- og Udviklingsforvaltningens postlister opdateres hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte By- og Udviklingsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte By- og Udviklingsforvaltningen.

Uge 11

Mandag Postliste uge 11
Tirsdag Postliste uge 11
Onsdag Postliste uge 11
Torsdag Postliste uge 11 

Fredag Postliste uge 11

Uge 10

Mandag Postliste uge 10
Tirsdag Postliste uge 10
Onsdag Postliste uge 10
Torsdag Postliste uge 10
Fredag Postliste uge 10

Uge 9

Mandag Postliste uge 9
Tirsdag Postliste uge 9
Onsdag Postliste uge 9
Torsdag Postliste uge 9
Fredag Postliste uge 9

Uge 8

Mandag Postliste uge 8
Tirsdag Postliste uge 8
Onsdag Postliste uge 8
Torsdag Postliste uge 8
Fredag Postliste uge 8

Uge 7

Mandag Postliste uge 7
Tirsdag Postliste uge 7
Onsdag Postliste uge 7
Torsdag Postliste uge 7
Fredag Postliste uge 7

Uge 6

Mandag Postliste uge 6
Tirsdag Postliste uge 6
Onsdag Postliste uge 6
Torsdag Postliste uge 6
Fredag Postliste uge 6

 

 

Fra denne side har du adgang til Børne- og Uddannelsesforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

 

 

Postliste uge 4

Postliste uge 5

Postliste uge 6

Postliste uge 7

Postliste uge 8

Postliste uge 9

Postliste uge 10

Postliste uge 11

Fra denne side har du adgang til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen - Postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Uge 11

Ingen offentlige dokumenter

Uge 10

Postliste uge 10

Uge 9

Postliste uge 9

Uge 8

Ingen offentlige dokumenter

Uge 7

Ingen offentlige dokumenter

Uge 6

Ingen offentlige dokumenter

Fra denne side har du adgang til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

I postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Socialforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Socialforvaltningen.

Uge 11
Ingen offentlige dokumenter

Uge 10
Postliste

Uge 9
Postliste

Uge 8
Postliste

Uge 7
Postliste

Uge 6
Postliste