Skip til hoved indholdet

Postlister

Hver tirsdag senest klokken 12 offentliggør vi den seneste uges postlister.

For at lette borgernes og pressens adgang til kommunens post offentliggør vi den seneste uges postlister hver tirsdag senest klokken 12 på hjemmesiden. Du kan finde postlister for de seneste seks uger.

Forvaltningernes postlister giver et kort resume af, hvad de enkelte skrivelser handler om. Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte den enkelte forvaltning og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Åbenhed i forvaltningen

Offentlig forvaltning i Danmark er baseret på åbenhed. Enhver kan derfor få indsigt i de breve, e-mails med mere, som Kolding Kommune sender og modtager.

Kun skrivelser, som bliver journaliseret, er med på postlisten. Et brev journaliseres, hvis det indgår i en sag, som er under behandling i kommunen - eller hvis dokumentet betyder, at en ny sag skal oprettes.

Det betyder, at for eksempel love, tryksager, pjecer, reklamer og dokumenter, som sendes til orientering, ikke er med på postlisten.

Fortrolige dokumenter er heller ikke med på postlisterne. Det gælder først og fremmest sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, personsager og sager vedrørende enkeltpersoners eller virksomheders private forhold. Også interne arbejdspapirer, m.m. er undtaget offentliggørelse.

På postlisten kan du se resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Ønsker du at se et brev eller en e-mail, skal kontakte du Centralforvaltningen og søge om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Ønsker du hos se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Centralforvaltningen.

 

Uge 48

Ind- og udgående

Uge 47

Ind- og udgående

Uge 46

Ind- og udgående

Uge 45

Ind- og udgående

Uge 44

Ind- og udgående

Uge 43

Ind- og udgående

 

By- og Udviklingsforvaltningens postlister opdateres hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte By- og Udviklingsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte By- og Udviklingsforvaltningen.

Uge 48

Mandag Postliste uge 48
Tirsdag Postliste uge 48
Onsdag Postliste uge 48
Torsdag Postliste uge 48
Fredag Postliste uge 48

Uge 47

Mandag Postliste uge 47
Tirsdag Postliste uge 47
Onsdag Postliste uge 47
Torsdag Postliste uge 47
Fredag Postliste uge 47

Uge 46

Mandag Postliste uge 46
Tirsdag Postliste uge 46
Onsdag Postliste uge 46
Torsdag Postliste uge 46
Fredag Postliste uge 46

Uge 45

Mandag Postliste uge 45
Tirsdag Postliste uge 45
Onsdag Postliste uge 45
Torsdag Postliste uge 45
Fredag Postliste uge 45

Uge 44

Mandag Postliste uge 44
Tirsdag Postliste uge 44
Onsdag Postlisteuge 44
Torsdag Postliste uge 44
Fredag Postliste uge 44

Uge 43

Mandag Postliste uge 43
Tirsdag Postliste uge 43
Onsdag Postliste uge 43
Torsdag Postliste uge 43
Fredag Postliste uge 43

 

Fra denne side har du adgang til Børne- og Uddannelsesforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Postliste uge 43

Postliste uge 44

Postliste uge 45

Postliste uge 46

Postliste uge 47

Postliste uge 48

Fra denne side har du adgang til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen - Postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Uge 47

Ingen offentlige dokumenter

Uge 46

Postliste uge 46

Uge 45

Postliste uge 45

Uge 44

Ingen offentlige dokumenter

Uge 43

Ingen offentlige dokumenter

Uge 42

Postliste uge 42

Fra denne side har du adgang til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

I postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Socialforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Socialforvaltningen.

Uge 43
Postliste uge 43

Uge 44
Postliste uge 44

Uge 45
Postliste uge 45

Uge 46
Postliste uge 46

Uge 47
Postliste uge 47

Uge 48
Postliste uge 48