Fra denne side har du adgang til Centralforvaltningens postlister, som vi opdaterer hver tirsdag senest kl. 12.

På postlisten kan du se korte resumeer af den ind- og udgående post for de seneste seks uger.

Hvis du ønsker at se hele indholdet af et brev eller en e-mail, skal du kontakte Centralforvaltningen og anmode om aktindsigt. Det kan du gøre både skriftligt og telefonisk.

Du skal være opmærksom på, at ikke al post medtages på postlisterne. Undtaget er for eksempel breve, som er omfattet af tavshedspligt.

Ønsker du at se en ældre postliste, som ikke er tilgængelig fra denne side, kan du ligeledes kontakte Centralforvaltningen. 

 

Uge 21

Ind- og udgående post

 

Uge 20

Ind- og udgående post

 

Uge 19

Ind- og udgående post

 

Uge 18

Ind- og udgående post

 

Uge 17

Ind- og udgående post

 

Uge 16

Ind- og udgående post

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey