Fleksjob og fleksydelse

 

Område Lovgrundlag Sagsbehandlingstid
Tilbud om fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 70 Opstart af ansøgning efter maksimalt 14 dage, hvor du orienteres om sagsforløbet.
Selvvalgt uddannelse

(Fleksjobområdet og ret til uddannelse i 6 uger) 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 73B 4 uger
Henvisning til anden aktør

(Fleksjobområdet og ret til anden aktør med henblik på job) 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 73C 6 uger 
Arbejdsredskaber

(Fleksjobområdet og ansøgning om arbejdsredskaber med videre) 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 74 4 uger 
Mentor

(Fleksjobområdet og anmodning om mentor) 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 74a - OPHÆVET 2 uger 
Fleksjobbevis

(Fleksjobområdet og ret til fleksjobbevis) 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 74b 3 uger 
Refusion til selvstændige

(Fleksjobområdet og selvstændig virksomhed. Som § 63) 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 75   2-6 uger
Refusion fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 71   2-6 uger *)
Refusion af løntilskud til arbejdsgiver  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 63   2-6 uger 
Ansøgning om fleksydelse 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 17-22 (lov om fleksydelse)

1 måned 

 *) Hurtigst afregning, hvis anmodningen er indgået inden den 15.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey