Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Pladsanvisning til daginstitution og dagpleje

 

Område Lovgrundlag Sagsbehandlingstid
Optagelse på venteliste  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 23 14 dage
Dagtilbudsplads efter bestemmelserne om pasningsgaranti Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 23 Plads tilbydes senest 3 måneder efter, at Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen
Dagtilbudsplads, når der er ansøgt om navngivet dagtilbud Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 23 Plads tilbydes efter alderskriterie og på det tidspunkt, hvor der er en ledig plads i det konkrete tilbud
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey