Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Tilbud til handicappede

  

Område Lovgrundlag Sagsbehandlingstid
Merudgifter, børn Lov om social service, § 41 8 uger
Tabt arbejdsfortjeneste Lov om social service, § 42 8 uger
Ledsagelse til unge 16-18 år Lov om social service, § 45 8 uger
Foranstaltninger Lov om social service, § 52, stk. 3 nr. 5 og nr. 9 3 måneder 
Formidling af praktik-dusør Lov om social service, § 52, stk 3 nr. 9  4 uger 
Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp Lov om social service, § 82b 2 uger
Støtte i hjemmet til voksne (psykiatri)  Lov om social service, § 85  8 uger 
Aflastning til ægtefælle mv. Lov om social service, § 84 8 uger
Støtte i hjemmet til voksne (handicap)  Lov om social service, § 85 8 uger 
Selvudpegede hjælpere Lov om social service, § 94 4 uger
Selvansatte hjælpere Lov om social service, § 95 4 uger
Hjælpeordning til voksne Lov om social service, § 96  3 måneder 
Ledsagelse til voksne Lov om social service, § 97  8 uger 
Støtteperson, døvblinde Lov om social service, § 98  8 uger
Merudgifter voksne Lov om social service, § 100 10 uger 
Beskyttet beskæftigelse Lov om social service, § 103 1 måned
Aktivitets- og samværstilbud Lov om social service, § 104 8 uger 
Pasning af nærtstående Lov om social service, § 118  4 uger 

 

 Sagsbehandlingstiden for sager Ankestyrelsen hjemviser er 4 uger.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey