Skip til hoved indholdet

Borgerrådgiver

Hos borgerrådgiver Hanne Petersen kan du få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan du går videre med en konkret sag.

Til gengæld kan borgerrådgiveren hverken ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til det faglige indhold i en beslutning. Her skal du fortsat gå igennem det etablerede klagesystem.

Borgerrådgiveren har kontor i stueetagen på Kolding Rådhus, Akseltorv 1 i Kolding.

Træffetiden er:

Mandag-onsdag: Klokken 10-14
Torsdag: Klokken 10-15

Tlf. 79 79 06 79, e-mail: borgerraadgiver@kolding.dk

Det er en god ide at lave en aftale på forhånd. Ved samme lejlighed får du at vide, hvilke papirer du eventuelt skal medbringe/fremsende.

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med:

  • at forstå afgørelser fra kommunen
  • at forstå breve og mails fra kommunen
  • at finde vej i den kommunale organisation
  • at finde vej i klagesystemet
  • at behandle klager over kommunens sagsbehandlingstid, personalets optræden, m.m.
  • at skabe dialog mellem borger og kommune.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

  • det faglige indhold i kommunale afgørelser
  • politiske beslutninger
  • sager der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
  • ansættelsesforhold.

Borgerrådgiveren forsøger at skabe dialog mellem borger og kommune. I første omgang er det den ansvarlige forvaltning, der skal forsøge at løse eventuelle uoverensstemmelser.

Hvis det ikke lykkes, kan borgeren kontakte borgerrådgiveren, som herefter undersøger, hvordan sagen er blevet behandlet.

Hvis du vil henvende dig på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig.

Udfyld fuldmagt

En fuldmagt er nødvendig, fordi borgerrådgiveren kun behandler sager, hvis parterne i sagen har givet samtykke til det.

En gang om året skriver borgerrådgiveren en beretning til Økonomiudvalget.

I beretningen fortæller borgerrådgiveren om det forløbne års aktiviteter. Derudover reflekterer borgerrådgiveren over henvendelserne og fremsætter eventuelt forslag til fremtidige indsatsområder, som kan styrke dialog, borgerbetjening og borgernes retsstilling.

Beretning 2021