erhvervsdialog

Erhvervsdialog

Vi er med til at fremme forståelsen for bæredygtig business

Der er 1000 virksomheder i kommunen, der anvender kommunens genbrugspladser.

Derfor tilbydes virksomhederne rådgivning om sortering af affald. Det handler om at få virksomhederne til at sortere mere og formidle budskaberne om, at god sortering er bæredygtig og cirkulær business for både økonomi og miljø.

 

re:direct

RE:DIRECT

Når genbrug fremmer erhvervsudvikling og cirkulær økonomi

RE:DIRECT er en forsøgsordning, der undersøger og afprøver, hvordan vi bedst muligt lader materialer fra genbrugspladsen indgå direkte i nye værdikæder hos iværksættere, små og mellemstore virksomheder samt institutioner. Med et ressourcepas i hånden er der adgang til at hente materialer fra genbrugspladsens containere. Det gælder for eksempel plast, træ, flamingo, bøger, tekstiler og meget andet.

På den måde giver vi en håndsrækning til iværksættere, små virksomheder og institutioner – og samtidig udnytter vi flest muligt af de gode materialer, som hver dag lander på genbrugspladserne.

skatkammeret

Skatkammeret

Fra overskudsproduktion til læring gennem leg og kreativitet

Skatkammeret får doneret overskudsmaterialer fra virksomheder, der har overskuds- eller fejlproduktion af varer, de skal skille sig af med. Materialerne får nyt liv, når skoler, børnehaver og kulturinstitutioner kan afhente materialerne til leg og undervisning.

Skatkammeret spiller en vigtig rolle som formidler og bindeled i processen fra leg til læring og sikrer samtidig let adgang til overskudsmaterialer.

 

re:use

RE:USE

Vi fremmer reparation og genbrug

Hos RE:USE sorterer og reparerer et hold af nyttejobbere det, som renovationsafdelingen indsamler gennem storskraldsordningen. Møbler, inventar, cykler, legetøj og meget andet får en kærlig hånd og en ny chance for at komme tilbage i værdikæden. De materialer, som loppeforeningerne ikke kan bruge, foræres til sociale formål: Det kan være bosætning af flygtninge, studerende, der flytter til byen eller andre, der har brug for en seng, et spisebord eller en stak tallerkner.

verdensmål i folkeskolen

FN’s 17 verdensmål i folkeskolen og Grøn Generation Strategi

Børne- og Uddannelsesforvaltningen arbejder med FN’s 17 verdensmål på skoleområdet. Der er en række ”event” indsatser, som skolerne kan deltage i som fx Edisons, FIRST LEGO League, C.R.A.F.T. Derudover er der dannet nye netværk for kommunens naturfagsvejledere, hvor der arbejdes specifikt med verdensmålene, som kan kobles til cirkulær økonomi. Der er udarbejdet en strategi for Grøn Generation, som handler om at uddanne børn og unge inden for bæredygtig udvikling.

 

sustania

Sustania

Finder det bæredygtig potentiale i dit projekt

Sustania er et dialog- og procesværktøj, som sikrer udvekslingen af tværfaglig viden, og sætter fokus på kommunens værdier i relation til en konkret opgave. Vi har udviklet et bord og spørgsmål som er med til at understøtte og facilitere dialogen. Sustania gør bæredygtighed let forståeligt og anvendeligt for alle forvaltninger, og er især velegnet til at sikre at helheden i nye strategier, politikker og planer. Projektgruppen som anvender Sustania får konkrete inputs med hjem, som sætter fokus på fælles værdier og opgavens sammenhæng med kommunens øvrige strategier, politikker og planer.

 

kommunikation

Kommunikation og events, der skubber til genbrugsprocenterne

Renovationsafdelingens kommunikations- og eventteam arbejder for, at kommunens borgere ved, hvad der skal til for at sortere korrekt og genbruge optimalt. Store og små events møder borgerne i øjenhøjde og tager den nære dialog. Fra genbrugsfestivalen Re:Design Waste, til kaffe og basserpå genbrugspladserne, ”Genbrug på budget” for studerende, quizzer på gadeplan, dialogmøder til gåture med affaldstema under parolen ”Spørg os om alt”.

 

re:lab

RE:LAB

Aktiv læring og nærværende formidling om genbrug og cirkulær økonomi

Et grundlæggende element i at ændre adfærd er tilegnelse af ny viden. Derfor spiller Renovations formidlingstjeneste RE:LAB en vigtig rolle i at nå ud til børnehave- og skolebørn, studerende, foreninger og virksomheder med ny viden om genbrug og cirkulær økonomi.

energialliacen

Energialliancen

Tværgående energisamarbejde

Energiproduktion og energiforbrug er central i omstillingen til en cirkulær økonomi. Energien går på tværs sektorer og kommunegrænserne. Derfor arbejder vi sammen med de omkringliggende kommuner og har dannet Energialliancen. Vi har et strategisk fokus og udvikler, igangsætter og gennemføre nye energiprojekter og initiativer. Vi har især fokus på varmeforsyning men også projekter som kan understøtte en bæredygtig omstilling af transportsektoren.

 

madaffald

Indsamling af madaffald og nyttiggørelse

I 2018 starter en ny indsamlingsordning for madaffald i Kolding Kommune. Madaffaldet bliver brugt til biogasproduktion og restproduktet bruges på markerne, som har godt af næringsstofferne fra den afgassede pulp.

klimaentreprenoerer

Klimaentreprenører

Sammen med 10 andre partnere står Kolding Kommunes og BlueKoldings klimasamarbejde, Klimavand, bag en ny efteruddannelse for kloakmestre, entreprenører og anlægsgartnere. Formålet med uddannelsen er at sikre at der er kvalificeret arbejdskraft til at bistå borgerne i at lave LAR (Lokal Afledning af Regvand) løsninger på egen grund. På den måde kan borgerne hjælpe med at vi undgår oversvømmelser og sparer CO2 ved pumpning og rensning af regnvand. Regnvandet kommer derved tilbage til sin naturlige cyklus og ikke i kloakrør under jorden.

 

baeredygtig by

Bæredygtig By

Formidling, events og borgerens centrum

Bæredygtig By er en overordnet indsats, som primært er målrettet kommunens borgere. Her ligger en række forskellige muligheder for projekter og aktiviteter. F.eks. workshops med unge, opstart af byhaver, madspildskampagner, repair-værksted, m.m. I tilknytning findes KOMtaineren - en container, der er indrettet som mobilt mødested og kan flyttes rundt i byen, afhængig af, hvor en given målgruppe befinder sig eller et konkret projekt finder sted. KOMtaineren kan desuden benyttes som en formidlingsplatform, hvor borgere kan komme tæt på Kolding Kommunes arbejde med cirkulær økonomi.

 

affalds app

Appen Affald Kolding understøtter den cirkulære omstilling

Affald og genbrug i lommen: Affald Kolding giver borgerne adgang til en masse information om sortering af affald, placering af genbrugspladser og miljøstationer, tømningstidspunkter, tilmelding til storskrald, sorteringsguide og adgang til at åbne porten på genbrugspladserne med et enkelt klik – døgnet rundt.

byggeaffald

Bedre Brug af Byggeaffald

Formålet med projektet er, at mindske mængden af byggeaffald der ender på genbrugspladser og deponi. Gennem direkte genbrug, upcycling og nybyggeri med tanke på genanvendelse, skal CO2-aftrykket fra byggebranchen i Kolding Kommune reduceres. Dette opnås ved vidensamling og etablering af netværk mellem små og mellemstore virksomheder i Kolding Kommune. Projektmålet er udviklingen af 14 koncepter, samt implementeringen af syv koncepter som en central del af nye eller eksisterende virksomheders forretning i Kolding.

 

kommunens bygninger

Kommunens bygninger

Kommunens bygninger kan bæredygtighedscertificeres, bygges med genbrugsmaterialer, gøres energieffektive mv. Indsatser, der allerede er stor erfaring med, og som bør fortsættes i tæt samarbejde med brugerne. På området omkring energieffektivisering har Kolding Kommune været frontløber i Danmark ved helt tilbage fra 1980’erne at have haft overblik over kommunens bygningsmasse og energiforbrug, samt gennemførsel af energibesparende indsatser.

 

marina city

Marina City som eksempelprojekt

Det er ambitionen, at Koldings nye bydel Marina City udvikles som et eksempelprojekt på cirkulær økonomi inden for bygge- og anlægssektoren. Marina City udvikles i et partnerskab mellem Kolding Kommune, Kolding Lystbådehavn og Kolding Havn, med kommunen som facilitator. Det er politisk besluttet, at Marina City skal være en bæredygtig bydel, og bydelen bliver certificeret i henhold til DGNB for byområder. Det peger direkte frem mod, at Marina City udvikles som et laboratorium for forskellige cirkulære initiativer.

 

baeredygtigshedsvaerktoej

Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner

Trekantområdets Bæredygtighedsværktøj skal hjælpe Kommuner med at fremhæve en lokalplans bæredygtige potentialer. Værktøjet er under udarbejdelse og skal understøtte lokalplanprocessen – fra de første registreringer af et område, til der foreligger en færdig lokalplan. Formålet med værktøjet er, at skabe dialog og samarbejde mellem udvikler og planlægger samt, at formidle resultaterne videre til politikere og borgere. Målet er at tænke bæredygtighed som en helhed og ind tænke det fra starten af processen.

madspild i offentlige koekkener

Økologi og forebyggelse af madspild i offentlige køkkener

Alle forvaltninger arbejder med økologi og madspild i de offentlige køkkener. Især har seniorområdet undergået en stor forvandling gennem uddannelse. Det betyder, at mange af køkkenerne har økologiske spisemærker. Det samme gør sig gældende på børneområdet og i de centrale kantiner.

 

lands- og centerbyprojekter

Landsby- og centerbyprojekter

Når Kolding Kommune udmønter puljer til landsbyer og centerbyer er der fokus på at udnytte de lokale ressourcer – både arbejdskraft og materialer. Her er der fokus på at øge værdien ved de pågældende områder, for på den måde også at understøtte det sociale liv i landsbyer og lokalområder.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey