Det nye værktøj som er blevet udviklet igennem en designproces.

Hvordan udvikler vi misbrugsbehandlingen? – En designproces gennemført i samarbejde mellem borgere, medarbejdere, en intern design-konsulent og innovations- og designfirmaet Flying October.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey