Projektet skulle skabe ”én indgang til nemme, kendte og tilgængelige tilbud”.

Det nye sundhedscenter i Kolding er blevet til igennem en designproces. Centeret blev indviet i januar 2015.

Formålet med dette projekt var at skabe ”én indgang til nemme, kendte og tilgængelige tilbud”. Der skulle skabes relevante tilbud, som ville give mening og hænge sammen med det liv, som den enkelte borger i øvrigt levede. For at lykkes med denne udfordring, valgte man at gennemføre en designproces med brugerfokus og med det formål, at skabe den bedste service i de nye rammer.


Her kan du læse om de idéer og løsningskoncepter, som man fandt frem til i processen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey