I dette kit findes værktøjer og forslag til deres anvendelse til planlægning og styring af design- og innovationsopgaver i Kolding Kommune.


1. Opdagelsesfasen

pdfBrugerværdikort

pdfIndsigtskort

pdfDatakort og spilleguide

pdfKortlægning af observationer

pdfKortlægning og gruppering

pdfMulighedsrum

pdfService Blueprint

pdfSWOT-model

pdfVærdikæde

pdfIdégenerering


2. Nytænkningsfasen

pdfPointsedler

        

3. Konceptudviklingsfasen

pdfDesignprincipper

pdfKonceptbeskrivelse

pdfMålskema

        

4. Afprøvningsfasen

pdfForandringscirklen

       

5. Produktudviklingsfasen

pdfKommunikationsplan

pdfVisuel kommunikation

pdfProduktets karakter

       

6. Implementeringsfasen

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey