Designkit - Ledelse

I dette kit findes inspiration, værktøjer og anvisninger til at udøve designledelse i Kolding kommune.

I dette kit kan du finde inspiration, værktøjer og anvisninger til, hvilket mindset du skal gå til opgaverne med, når du skal udøve designledelse i din ledergerning.

Inspiration til designmetode finder du i designmetodekittet udgivet tidligere.

God læselyst og god fornøjelse med at designe livet sammen med borgere, medarbejdere og andre interessenter.

Kittet er blevet udviklet på baggrund af kvalificeret input fra erfarne designledere i Kolding Kommune. Kittet er udviklet til brug på det interne forløb: Min rolle som Designleder juni 2016.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey