En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Kolding Kommune udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Kolding Kommune har fokus på at beskytte oplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Her kan du læse om, hvordan Kolding Kommune behandler dine personoplysninger, når vi indsamler personoplysninger om dig.

I Kolding Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger, vi har om dig, og vi er som dataansvarlige forpligtet til at oplyse dig om en række forhold og rettigheder, som du har. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være undtagelser til rettighederne, fordi kommunen er en offentlig myndighed, der i mange tilfælde er forpligtet til at behandle personoplysninger efter andre regler/anden lovgivning.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding
CVR-nr: 2918 9897
Telefon: 79 79 79 79
E-mail: kommunen@kolding.dk

Kolding Kommune behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til kommunen, eksempelvis hvis du ansøger om en ydelse eller service. Kommunen kan også indhente oplysningerne om dig fra andre myndigheder eller fællesregistre så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

Kolding Kommune indhenter og behandler oplysninger, som navnlig vil blive behandlet og opbevaret i kommunens it-systemer eksempelvis kommunens sagsbehandlingssystem. Den type af informationer vi indsamler, afhænger af det specifikke formål. Eksempelvis vil vi indsamle oplysninger om dig, hvis du søger om hjælpemidler, studiebolig, er i et forløb i jobcenteret, er tilknyttet en skole eller institution, søger om en byggesag osv. Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger til brug for den specifikke opgave vi skal løse.

En række af oplysningerne behandles i kommunens fælles offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge din ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password.

Kolding Kommune sletter oplysningerne, når din sag ikke længere er aktiv, og opbevaringspligten udløber, samt når et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Kolding Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som du afleverer til kommunen, eller som kommunen modtager om dig fra andre instanser. Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, som har til formål at sikre, at der skabes større åbenhed om, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette gør dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, men som udgangspunkt har du ikke ret til at få dine personoplysninger slettet, når oplysningerne behandles af en offentlig forvaltning som Kolding Kommune.


Ret til indsigelse
Kolding Kommune kan behandle oplysninger om dig, fordi det er i samfundets interesse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger.


Ret til at klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger.
Se mere i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder (PDF-dokument)

Kolding Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Endvidere kan databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Kolding Kommunes behandling af dine personoplysninger, herunder hvilken organisatorisk enhed du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

Telefon: 79 79 75 00

Email: dpo@kolding.dk

Ved brev: Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding, att. ”databeskyttelsesrådgiver”


Du kan læse mere i Datatilsynets Vejledning om databeskyttelsesrådgivere (PDF-dokument)

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Endvidere kan databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Kolding Kommunes behandling af personoplysninger, herunder hvilken organisatorisk enhed du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, kommunen behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside datatilsynet.dk eller på telefon 33 19 32 00.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey