Vamdrup Kommune blev i oprettet i 1968 ved en sammenlægning af sognekommunerne Vamdrup og Hjarup. I 1970 blev Ødis Sognekommune også en del af Vamdrup Kommune. Ødis og den del af Vamdrup Kommune, der lå syd for Kongeåen, var før 1864 en del af hertugdømmet Slesvig.

Lunderskov Kommune opstod i 1969 ved en sammenlægning af de to sognekommuner Lejrskov-Jordrup og Skanderup.

Christiansfeld Kommune blev oprettet i 1970 ved en sammenlægning af sognekommunerne Aller, Bjerning, Fjelstrup, Frørup, Hejls, Hjerndrup, Stepping, Taps, Tyrstrup, Vejstrup og Christiansfeld.

Kolding nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Hvor længe byen har eksisteret før denne tid, ved vi ikke endnu. Arkæologiske undersøgelser har påvist lag fra sidste halvdel af 1100-tallet, dateret ud fra potteskår fundet i disse lag. Fra midten og sidste halvdel af 1200-tallet stammer også den første begyndelse til Koldinghus, Skt. Nikolaj Kirke og Gråbrødrekloster, der lå, hvor nu Klostergade er. Det sidstnævnte blev nedbrudt i 1530.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey