Kolding Rådhus, Akseltorv 1

Vi gennemgår her Rådhusets indretning, herunder de vigtigste malerier.

Rådhuset får ofte besøg. Det samme gælder også en række kommunale institutioner. Foreninger og lignende har mulighed for at bestille omvisning på Rådhuset og få fortalt en kort udgave af historien om byens hus.

I 1514 havde Kolding intet rådhus, men en Borgmesterstue, hvorfor den daværende Kong Frederik II i 1581 forærede materialer til et nyt og fint rådhus fra Viuf hovedgård, nord for Kolding.

Rådhuset blev ombygget i 1740 og nedbrudt i 1840, hvor man byggede et rådhus efter model af det daværende rådhus i København, Danmarks hovedstad. Dette rådhus blev efterhånden for lille, og det nuværende rådhus blev opført i 1875 og ombygget med tårn og vinduer m.m. i 1924.

Rådhuset er moderniseret gennem to perioder fra 1980-1990.

er malet af Otto Bache og forestiller angrebet på den tyske skanse i Kolding i 1849. Billedet er foræret til Kolding by af brygger Carl Jacobsen i 1899 og har indtil 1924 hængt i den gamle byrådssal.

Efter 2. verdenskrig den 20. august 1945 modtog Kolding by 150 engelske soldater i en lejr syd for Kolding, og indvielsen af lejren fandt sted med repræsentanter for Kolding Byråd. De engelske soldater var under ledelse af generalløjtnant E. H. Baker, den britiske armés 8. corps.

Fanen havde vajet over corpset siden den engelske landgang i Flandern. Da de forlod Kolding, forærede de deres fane til byen. Generalløjtnanten fik til gengæld Koldings byvåben i guld.

Den 28. februar 1599 læstes på Kolding Rådhus en brandforordning, som Casper Marckdanner til Søgård, Høvedsmand på Koldinghus, havde udformet. Denne forordning gik ud på, hvorledes mændene skulle forholde sig i tilfælde af brand. Husene havde dengang stråtag, og der arbejdedes meget med åben ild inde i bygningerne.

Alle byens mænd havde mødepligt til slukningsarbejdet og kunne straffes med bøder m.v., såfremt de ikke deltog i slukningsarbejdet.

Over døren hænger efterligninger af bl.a. Frederik den 2. og Dronning Sofies våbenskjold samt en sandstenstavle fra det gamle rådhus, der bestod i tiden til 1839. Originalerne findes på Museet på Koldinghus.

4 malerier af tidligere borgmestre i Kolding:

 • Hans Junghans, borgmester fra 1759-1783
 • Knud Hansen, borgmester fra 1937-1943
 • Peter Ravn, borgmester fra 1962-1977
 • Bent Rasmussen, borgmester fra 1977-1985

Byrådssalen er nyindrettet i 1989 og indviet 5. januar 1990.

Byrådet holder møder i salen den anden og fjerde mandag i hver måned, med undtagelse af juli.

Derudover tjener salen mange andre formål, for eksempel vielser, konferencer, møder, receptioner og modtagelse af delegationer fra byens venskabsbyer: 

 • Anjo i Japan
 • Delmenhorst i Tyskland
 • Drammen i Norge
 • Huéscar i Spanien
 • Lappeenranta i Finland
 • Nanortalik i Grønland
 • Panevézys i Litauen
 • Pisa i Italien
 • Stykkishólmur i Island
 • Szombathely i Ungarn
 • Örebro i Sverige

På de to tavler kan ses følgende tekst:
 

 • KOLDING BY blev formentlig Købstad under Valdemar Sejr. 
  Byens ældste bevarede Privilegium er dateret 28 Januar 1321.

  Bystyret udgik indtil 7 April 1619 af Købmændenes Kreds og bestod af 6-8 Raadmænd.
  Den 28 januar 1682 indskrænkedes Bystyret til en Borgmester og 2 Raadmænd, der udnævntes af Kongen.
  Den 6 Maj 1726 indførtes eligerede Borgere med raadgivende Myndighed.

  Ved Købstadskommunalloven af 24 Oktober 1837 fik Byen en friere Forfatning med 8 valgte Borgerrepresentanter.
  Lov af 31 Marts 1860 indførte Valg af en større og en mindre Halvdel af Repræsentantskabet den almindelige og den højst beskattede Vælgerklasse.
   
 • Lov af 26 Maj 1868 omdannede Kommunalbestyrelsen til Byraad.
  1879 forhøjedes Byraadets Medlemstal til 15.
  Ved Byraadsvalget den 12 Marts 1909 anvendtes den lige og almindelige Valgret efter forholdstal og for første Gang valgtes en Kvinde til Medlem af Byraadet.
  Den 12 Marts 1913 forhøjedes Byraadets Medlemstal til 19.
  Den 8 August 1914 valgte Byraadet for første Gang selv en Formand.

  RAADHUSET Har ligget på samme Sted fra Før Reformationen.
  Den 8 Juni 1840 indviedes det andet Raadhus.
  Den 5 August 1875 toges et tredie Raadhus i Brug.
  Den 5 Januar 1925 blev dette ombyggede Raadhus taget i Brug af Byraadet.
Periode Navn Bemærkninger
1876 - 1909 C. P. C. Schiørring Kgl. udnævnt
1909 - 1914 Viggo Baller  
1914 - 1916 Edv. Lau Venstre
1916 - 1923 Oluf Bech Højre
Første Folkevalgte borgmester 
1923 - 1925 H. Sohl Socialdemokratiet
1925 - 1930 Th. Fischer-Nielsen Konservativ
1930 - 1937 Valdemar Juhl Konservativ
1937 - 1943 Knud Hansen Socialdemokratiet
1943 - 1946 Valdemar Juhl Konservativ
1946 - 1950 Søren M. Jensen Socialdemokratiet
1950 - 1962 Peter Beirholm Konservativ
1962 - 1977 Peter Ravn Socialdemokratiet
1977 - 1985 Bent Rasmussen Socialdemokratiet
1985 - 2010 Per Bødker Andersen Socialdemokratiet
2010 -  Jørn Pedersen Venstre

  

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey