Koldings borgmesterkæde er tegnet af guldsmed Bent Gabrielsen (født 1928) og forarbejdet af Hans Hansen sølvsmedie i 1967.

Kæden har 26 led, som alle er savet ud af 14 karats guldplader, og den vejer cirka et kilo. Midterstykket i kæden, også kaldet medaljen eller "bijou", viser Koldings bysegl fra 1421. Medaljen er udført i 20 karat ciseleret guld.

Kæden, der bliver brugt af borgmesteren ved særlige lejligheder, ligger til daglig sikkert forvaret i et boksrum på Kolding rådhus, i et meget smukt etui i gedeskind, som bogbinder Ole Olsen, København har udført til kæden.

En af de lejligheder, hvor kæden bruges som ceremonigenstand, er ved det konstituerende møde i byrådssalen. Mødet finder sted efter et byrådsvalg, og dette første møde i det nyvalgte byråd har til formål at vælge borgmester. Mødet ledes af det byrådsmedlem, som har størst anciennitet - og når valg af borgmester er overstået, hænger mødelederen kæden om halsen på den nyvalgte borgmester.

Traditionen med at kæden hænges om skuldrene på den nyvalgte borgmester, har været praktiseret i Kolding siden 1978.

Andre gange, hvor kæden bruges, er for eksempel ved kongelige besøg og festlige lejligheder i byrådssalen, ligesom den også med glæde vises frem for gæster på rådhuset - ikke mindst besøgende fra kommunens venskabsbyer og andre internationale kontakter.

Indgraveret på kædens bagside er: Peter Ravn 1962-1977, Bent Rasmussen 1977-1985, Per Bødker Andersen 1985-. Borgmesterkæden blev hængt om skuldrene på borgmester Peter Ravn den 31. marts 1967 ved en ceremoni på Kolding Rådhus, og kæden er i virkeligheden en gave fra trikotage- og konfektionsfirmaet Winkler, som i 1960erne var arbejdsplads for knapt 100 ansatte. Borgmester Peter Ravn takkede da også Koldingfirmaet i sin tale ved "indvielsen" af borgmesterkæden:

"Jeg er overbevist om, at jeg på hele byrådets vegne kan sige firmaet S. Winklers Eftf. tak for den smukke gave, man har har overdraget os. Der er mange måder at fejre et juilæum på, men når man specielt har ønsket at manifestere 75 års jubilæet hos Winkler ved at forære byen denne gave, så tager jeg det som et udtryk for en forståelse af det komplekse samfund, vi lever i, hvor ingen kan undvære hinanden. Ligesom vi fra kommunens side i høj grad er afhængig af et dygtigt erhvervsliv, så er samme erhvervsliv også med stærke bånd knyttet til byen, og med alle de problemer vi - som borgernes repræsentanter - arbejder med og søger at løse. I denne ånd vil jeg gerne modtage gaven og betragte den som en kæde, der binder by og erhvervsliv sammen, og det være sagt i videste forstand."

 

Læs mere:

"Koldings borgmesterkæde" af K. E. Reddersen i Koldingbogen 2004, udgivet af Kulturudvalget i Kolding.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey