Kolding Kommunes nuværende kommunevåben og bi-logo (vingen), det gamle segl samt navnetrækket Kolding Kommune er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen, hvilket sikrer mod uretmæssig brug.

 

Koldings nuværende kommunevåben er beskyttet ved registrering. Våbenskjoldet er godkendt af rigsarkivaren. Våbenskjold Kolding Kommune
Navnetrækket "Kolding Kommune" er bogstavregistreret i Patent- og Varemærkestyrelsen. Navetræk Kolding Kommune
Kolding Kommunes gamle byvåben er registreret som segl og kan derfor anvendes af Kolding Kommune ved særlige lejligheder. Anvendelsen som segl er godkendt af rigsarkivaren. sejl
Beskyttelsen indebærer, at uretmæssig brug af de registrerede elementer kan retsforfølges.

 

 

Skjoldene for de kommuner, der helt eller delvist blev sammenlagt med den gamle Kolding Kommune pr. 1. januar 2007, er historisk registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen. Beskyttelsen indebærer, at de gamle kommunevåben kun kan anvendes til museumsrelaterede formål.

 

Vamdrups kommunevåben er historisk registreret. (Registreringsnummer KV 1996-00170). vamdrup
Lunderskovs kommunevåben er historisk registreret. (Registreringsnummer KV 1996-00167) lunderskov
Egtveds kommunevåben er historisk registreret. (Registreringsnummer KV 1996-00161)  
Christiansfelds kommunevåben er registreret som varemærke. Da våbnet hidtil ikke har været registreret, kan historisk registrering ikke foretages. Haderslev Kommune har givet tilladelse til registreringen. Tre ud af 11 sogne fra den tidligere Christiansfeld Kommune indgår i dag i Haderslev Kommune. christiansfeld
Beskyttelsen indebærer, at uretmæssig brug af kommunevåbnene kan retsforfølges.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey