Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Lorenz Asmussen viser rundt i Christiansfeld.
Jørgen From (i midten) var borgmester i Christiansfeld fra 1993 til 2006. Til venstre ses Lunderskovs borgmester Hans Peder Andersen og til højre Koldings borgmester Per Bødker Andersen. 2004.

Christiansfeld Kommune blev oprettet i 1970 ved en sammenlægning af sognekommunerne Aller, Bjerning, Fjelstrup, Frørup, Hejls, Hjerndrup, Stepping, Taps, Tyrstrup, Vejstrup og Christiansfeld.

Af stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou, 2012

Hele området hørte før 1864 til hertugdømmet Slesvig, men Hejls, Taps og Vejstrup var sammen med Ødis, nu i Vamdrup Kommune, og Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Dalby og Vonsild de 8 sogne, der efter 1864 blev lagt under Kongeriget som kompensation for de kongerigske enklaver i Sønderjylland. Grænsen mellem Danmark og Tyskland lå derfor frem til Genforeningen i 1920 få kilometer nord for Christiansfeld med grænseovergange ved Hejlsminde, Kær Mølle, Vejstrup og Taps. Frederikshøj var grænsetoldsted, og det var her kong Christian den 10. den 10. juli 1920 red over grænsen. På samme sted indviedes i 1995 Genforenings- og Grænsemuseet.

Den gamle landevej mellem Kolding og Haderslev gik over Hejlsminde, men i 1853 lagdes den ny landevej gennem Christiansfeld (den senere Hovedvej 10). I dag går Motorvejen vest om Christiansfeld. Mellem 1899 og 1932 var der privatbane mellem Haderslev og Christiansfeld, og mellem 1911 og 1948 gik Sydbanerne mellem Kolding og Hejlsminde. Banen var især anlagt af hensyn til transporten af sukkerroer til Saftstationen i Kolding, men blev også meget benyttet til udflugter til Skamlingsbanken. Skamlingsbankestøtten ligger i Christiansfeld Kommune, mens mindesmærket for besættelsestidens faldne i Region III ligger i Kolding Kommune.

I den nordvestlige del af kommunen er der mange mindre skove, der i middelalderen var en del af den store Farrisskov. Flertallet af sognekirkerne er romanske. Landbruget er domineret af større gårde.

Christiansfeld blev grundlagt i 1773 som herrnhutisk koloni på en mark i Tyrstrup Sogn, og her blev i løbet af kort tid bygget de markante bygninger, bl.a. kirken fra 1777, der stadig er Christiansfelds særkende. Byen er ved at blive renoveret med støtte fra RealDania og A.P. Møllerfonden. Byen er også kendt for sine honningkager. Der arbejdes på at få Christiansfeld placeret på UNESCOs liste over verdenskulturarv.

Mellem 1970 og 2006 var følgende borgmestre i Christiansfeld Kommune: gårdejer Niels Ebbesen Hansen (upolitisk), Bent Skriver (upolitisk), direktør Holger Hansen (Konservativ) og gårdejer Jørgen From (Venstre) været borgmestre.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey