Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Der er mange naturskønne områder i Vamdrup. Her søen i Ødis.
Vamdrups borgmester fra 2001 til 2006, Mike Legarth. Billedet er fra cirka 2005.

Vamdrup Kommune blev i oprettet i 1968 ved en sammenlægning af sognekommunerne Vamdrup og Hjarup. I 1970 blev Ødis Sognekommune også en del af Vamdrup Kommune. Ødis og den del af Vamdrup Kommune, der lå syd for Kongeåen, var før 1864 en del af hertugdømmet Slesvig.

Af stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou, Kolding Stadsarkiv, 2012

Kirkerne i kommunen er alle oprindelig romanske, med i Ødis byggede man i 1856-57 en helt ny kirke på den gamles plads. Den ældst kendte hovedgård er Drenderup oprindelig Gl. Havgaard, fra 1400-tallet, hvor voldanlægget endnu står tilbage. Den og andre større gårde blev senere en del af Koldinghus Rytterdistrikt. I 1921 blev Drenderup udstykket i ca. 20 husmandsbrug.

Fovslet Skov er en rest af den store Farrisskov, der indtil 1700-tallet strakte sig syd for Kongeåen.

Jernbanen fra Fredericia til Farris, der åbnede i 1866 med forbindelse til Flensborg betød, at stationen i Vamdrup indtil 1920 havde en vigtig funktion som grænsebanegård. Kolding Sydbaner, der eksisterede fra 1911 til 1948, havde en linie til Hejls og en til Vamdrup med stationer i bl.a. Ødis og Ødis-Bramdrup. Landevejen mellem Kolding og Tønder passerer Vamdrup. Koldingegnens Lufthavn ligger nordøst for Vamdrup.

Især kommunecentret Vamdrup, der ligger mellem de gamle landsbyer Vester Vamdrup, Øster Vamdrup og Bastrup, har haft en betydelig industriel vækst i de senere år. I Vamdrup ligger Kongeåmuseet.

Borgmestre i Vamdrup Kommune var fra 1970-2006 gårdejer C. Nielsen (Venstre), gårdejer Vagn Jessen (Venstre) gårdejer Otto Olsen (Venstre) og direktør Mike Legarth (Konservativ).

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey