Kolding Kommune har en vision om at orientere sig og hente inspiration globalt; kommunens borgere skal være internationalt orienterede og være åbne for andre kulturer og værdier.

Som kommunal virksomhed vil vi opsøge samarbejdspartnere, som vi kan lære af og dele erfaringer med, hvor de end er i forskellige lande og kulturer.

Men som med alle andre politikområder er det nødvendigt at prioritere og målrette arbejdet også på det internationale område. Med en international politik vil Kolding Kommune sætte rammerne for kommunens aktive medvirken i det internationale samspil og på globaliseringens muligheder og krav – og målet er, at det skal være til gavn for borgerne, for uddannelsesinstitutionerne, for erhvervslivet og for kommunens egen politiske og administrative organisation.

Byrådet har godkendt en International Politik for Kolding Kommune, hvor der bl.a. er tilføjet afsnit om en tættere dialog med erhvervslivet om tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, om bedre modtagelse af nye borgere fra udlandet, om at understøtte uddannel-sesinstitutionernes internationale aktiviteter og om at målrette og prioritere i samarbejdet med venskabsbyerne.


Venskabsbyer

 

Kolding Kommune har i dag 12 venskabsbyer. Hver af dem er etableret ud fra sin særlige bag-grund og historie, og samspillet med dem har været spændende og har dannet rammerne om mange mellemfolkelige relationer samt gensidig inspiration til løsning af de udfordringer, byerne hver især har.

For at målrette og styrke samarbejdet med venskabsbyerne er det nødvendigt at prioritere mellem dem ud fra en vurdering af, med hvilke vi har haft det mest frugtbare samarbejde. Det vil både betyde afsked med nogle venskabsbyer, nye og mere veldefinerede aftaler med andre, og måske samarbejde med nye byer omkring veldefinerede, afgrænsede og tidsbegrænsede samarbejder.

Kolding har i dag 12 venskabsbyer i Europa og to i Asien:

 • Stykkishólmur, Island
 • Drammen, Norge
 • Örebro, Sverige
 • Lappeenranta, Finland
 • Panevézys, Litauen
 • Delmenhorst, Tyskland
 • Huéscar, Spanien
 • Szombathely, Ungarn
 • Pisa, Italien
 • Kujalleq, Grønland
 • Anjo, Japan
 • Wuqing, Kina

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey