Kolding Kommune er siden 1998 medlem af ICLEI - Local Governments for Sustainability. ICLEI er en verdensomspændende organisation for lokale myndigheder (kommuner), der arbejder med bæredygtig udvikling. ICLEI er en anerkendt samarbejdspartner for blandt andet FN og EU.

Organisationen blev stiftet kort efter FN topmødet i Rio de Janeiro i 1992, hvor tankerne om Agenda 21 og bæredygtighed blev konkretiseret. ICLEI har i dag over 1.200 medlemmer over hele verden, og de repræsenterer tilsammen 570 millioner mennesker.

2. viceborgmester i Kolding Kommune, Per Bødker Andersen, blev i 2009 på ny valgt ind i ho-vedbestyrelsen for organisationen. Hovedbestyrelsen består af 19 medlemmer, der vælges, så der er sikret mindst tre medlemmer fra hver af de syv geografiske områder af verden, som valggrupperne er opdelt i. Per Bødker Andersen er valgt som ét af de tre medlemmer, der re-præsenterer Europa.

Local Government Climate Roadmap er et særligt ICLEI-initiativ med formålet at sikre at de lokale myndigheders rolle i klimaarbejdet bliver anerkendt og medtaget i de internationale kli-maforhandlinger fra COP15 i København og fremover.

ICLEI arbejder derudover inden for mange områder, blandt andet med kampagner til fremme af særlige indsatsområder, fx grønne indkøb. Kolding Kommune har deltaget i ICLEI-projektet SMART SPP der har til formål, at gennem offentlige indkøb fremme udvikling af innovative energieffektive produkter der befinder sig i sidste fase inden markedsintroduktion.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey