Kolding er medlem af The Union of the Baltic Cities.

I 1997 blev Kolding Kommune medlem af »The Union of the Baltic Cities« - UBC - for at sikre sig gode forbindelser til områderne i Østersøregionen.

UBC, der er et netværk af ca. 100 byer i 10 lande omkring Østersøen, blev oprettet i 1991 i Gdansk med det formål at sikre udveksling af viden og erfaringer samt for at udvikle samarbejdet mellem medlemsbyerne i konkrete projekter for at styrke området i det europæiske perspektiv.

UBC's aktiviteter gennemføres via 14 kommissioner og netværk.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey