Kolding er medlem af The Union of the Baltic Cities.

I 1997 blev Kolding Kommune medlem af »The Union of the Baltic Cities« - UBC - for at sikre sig gode forbindelser til områderne i Østersøregionen.

UBC, der er et netværk af ca. 100 byer i 10 lande omkring Østersøen, blev oprettet i 1991 i Gdansk med det formål at sikre udveksling af viden og erfaringer samt for at udvikle samarbejdet mellem medlemsbyerne i konkrete projekter for at styrke området i det europæiske perspektiv.

UBC's aktiviteter gennemføres via 14 kommissioner og netværk.

Per Bødker Andersen har været præsident for UBC siden 2001.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey