Den kommunale velfærd skal tage udgangspunkt i Borgerens Centrum snarere end i kommunens struktur, organisering og rolle som myndighed.

'Kolding – vi designer livet' er rammen for medarbejderes og lederes virke i Kolding Kommune.

Med designvisionen Kolding – vi designer livet har Kolding Kommune skabt velfærdsvisionen Borgerens Centrum.

Med Borgerens Centrum ønsker Kolding Kommune, at den kommunale velfærd skal tage udgangspunkt i borgerens behov snarere end i kommunens struktur, organisering og rolle som myndighed. Borgeren er altså først fremmest borger, der mødes som menneske i bestemte livssituationer og sammenhænge. Menneskers liv og forudsætninger er forskellige, og den gode løsning for den enkelte borger, familie, virksomhed eller gruppe kan derfor være meget forskellig.

Med Borgerens Centrum har vi styrket råderummet, refleksionen, og handlemulighederne for den enkelte leder og medarbejder. Tillid, samarbejde, og relationer er afgørende for at lykkes med Borgerens Centrum.

Vores ledelsesgrundlag består af fire elementer:

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey