Kolding - vi designer livet. Sådan lyder kommunens vision.
Design dækker over to begreber: et design og at designe.

Historisk er design en vigtig del af Kolding Kommunes DNA. Derfor vedtog Kolding Byråd i 2012 en vision, som bygger på design og nogle af de øvrige styrker, som kendetegner kommunen.

I den korte, mundrette version hedder kommunens vision:

Kolding – Vi designer livet

I en lidt længere form lyder visionen:

Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, social udvikling, uddannelse og viden

Det mener vi med design

Men hvor er forbindelsen mellem design og det, som kommunens medarbejdere til dagligt beskæftiger sig med – børnepasning, ældrepleje, skoleundervisning, kultur, renovation og veje?

Her er det vigtigt at forstå, at design dækker over to begreber: et design og at designe. Design kan både være et produkt (f.eks. designermøbler) og en arbejdsmetode (designtænkning).

Designtænkning sikrer god borgerservice

Designtænkning bliver i dag brugt i rigtigt mange afdelinger og institutioner ved Kolding Kommune. Vi designer livet handler ikke om at gøre livet flot og poleret, men om at løse opgaver og udvikle kommunen ved brug af designtænkning.

Kernen i designtænkning er, at vi arbejder systematisk med at undersøge behovet, med at udvikle løsninger i samarbejde med implicerede parter og med at teste løsningerne grundigt, før de tages i brug.

Designtænkning er et brud med systemtænkning, der er bundet op til, hvordan vi internt har organiseret os. I Kolding Kommune er vi til for borgerne og virksomhederne. Vi tænker i helheder og på tværs, og vi har en ambition om at nedbryde søjler og sætte os selv og vores organisation i spil. Vores udgangspunkt er Borgerens Centrum.

Hvis du vil vide mere

I temaet Vi designer livet kan du læse mere om vores vision, du kan se en lille tegnefilm om, hvad vi mener med design, og under deSIGNE-prisen – kommunens interne designpris – finder du gode eksempler på designprocesser ved Kolding Kommune.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey