Digitale data og kort fra eksterne kilder

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) stiller en række digitale data til rådighed. Du kan se digitale kort og hente data.

Hvis du bare skal se kortene, kan du benytte SDFE’s digitale kort, hvor der bl.a. er historiske kort og kort over aktuelle adresser, stednavne, administrative grænser, højdekurver etc.


På Historisk Atlas kan du se en masse om lokalhistoriske steder i Syddanmark:

Historisk Atlas


På OIS kan du se en række ejendomsdata:

Den offentlige informationsserver

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey